Endüstri 2023 Tek Aşamalı Çağrı Sonuçları
  21 Temmuz 2023

Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Endüstri Alanındaki "Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" ve "Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamındaki 2023 yılı tek aşamalı çağrılarında, ülkemizden 19 kuruluşumuzun (16 tekil kuruluş) yer aldığı 11 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş ve toplamda 7.14 Milyon Avro hibe almaya hak kazanılmıştır!

"Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" kapsamında desteklenen projeler

FLASH: Flexible Laser-based manufacturing through precision photon distribution

"HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02: High-precision OR complex product manufacturing – potentially including the use of photonics (Made in Europe and Photonics Partnerships) (IA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 18 ortak yer almakta olup bu kapsamda, daha esnek, dijital kontrole daha uygun ve geleneksel mekanik/kimyasal/termal işlemlerden daha az atık üreten lazer tabanlı üretimin faydalarından yararlanılacaktır. Son teknoloji ürünü lazer tabanlı makineler tek bir uygulama için optimize edilirken, FLASH projesi, üç dahili lazer kaynağına sahip esnek bir platform geliştirecektir. Bu platform, esnek bir robotik/CNC hücresinde, dinamik hüzme şekillendirme ile geniş bir darbe uzunluğu rejimi üzerinden çoklu dalga boyunda emisyona izin verecektir.

FLASH projesinde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

CREDIT: Circularity and Remanufacturing-Enabling DIgital Twins

"HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04: Factory-level and value chain approaches for remanufacturing (Made in Europe Partnership) (IA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 11 ortak yer almakta olup bu kapsamdafarklı sektörlerden hedef alınan uygulamaların insan merkezli konvansiyonel üretiminden dijitalleştirilmiş varlıklara odaklanılarak üretimin akıllı biçimde hatasız, operasyonun yapısal sağlık izlenmesi ile devamlı veri sağlayan ve elde edilen verilerin sürekli geri bildirimler halinde yorumlanmasına imkan veren açık kaynak tabanlı dijital ikiz platformunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ek olarak, yapay zekâ tabanlı karar destek sistemlerini arttırılmış gerçeklik metotlarının entegre edilmesi ile izlenebilirlik, kalite kontrol, zamanında bakım ve yeniden değer zincirine katılmasını sağlayan konuma getirilmesi amaçlanmaktadır.

CREDIT projesinde Farplas Otomotiv A.Ş., Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.


RESTORE: Sustainable Remanufacturing solution with increased automation and recycled content in laser and plasma-based process

"HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04: Factory-level and value chain approaches for remanufacturing (Made in Europe Partnership) (IA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 20 ortak yer almakta olup bu kapsamda, yeniden üretim ekosisteminin veya değer zincirinin dijitalleştirilmesi için destekleyici araçların yanı sıra tasarıma göre sürdürülebilir yeniden üretim süreci ve malzemeleri sunulacaktır.  RESTORE projesi, sürdürülebilir yeniden üretim uygulaması için lazer doğrudan enerji biriktirme, plazma transfer ark süreci dâhil olmak üzere potansiyel Yarı İletken Optik Kuvvetlendirici kaplama teknolojilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

RESTORE projesinde Navtek Denizcilik Teknolojileri A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

MAASive: Manufacturing as a Service to Increase Resilience in Value Networks

"HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07: Achieving resiliency in value networks through modelling and Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership) (RIA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 12 ortak yer almakta olup bu kapsamda, şirketlerin yeni hizmetlere bağlanarak, dahili ve harici imalat hizmetlerini kullanarak değer ağlarını yeniden yapılandırarak öngörülemeyen dış olaylardan kurtulmasını sağlayan değer ağları modelleri geliştirmek amaçlanmaktadır. MAASive projesi, endüstri için, MaaS (Manufacturing as a service - Hizmet olarak imalat) bağlamında uygulanan mevcut yöntemler ve teknoloji ile proje kapsamında geliştirilen yeni modeller ve teknolojinin bir karışımından oluşacak bir araç seti sağlayacaktır.

MAASive projesinde Arçelik A.Ş., İlpea Plastik ve Kauçuk Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Smartopt Bilişim Teknolojileri A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

Tec4MaaSEs: Technologies for Manufacturing as a Service Ecosystems

"HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07: Achieving resiliency in value networks through modelling and Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership) (RIA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 13 ortak yer almakta olup bu kapsamda, hem güvenilirliğe hem de bilişe sahip olan Dijital İkizler ağı geliştirilerek bunların dağıtılmış bir değer ağı kapsamında işbirliği içinde çalışmalarının sağlanması planlanmaktadır. Bu Dijital İkizler ağı, üretimin ve imalatın bir hizmet olarak sunulduğu MaaS (Manufacturing as a service - Hizmet olarak imalat) için önemli bir kolaylaştırıcıdır.

Tec4MaaSEs projesinde Smartopt Bilişim Teknolojileri A.Ş., Arçelik A.Ş. ve Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

IS2H4C: Sustainable Circular Economy Transition: From Industrial Symbiosis to Hubs for Circularity

"HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-37: Hubs for circularity for near zero emissions regions applying industrial symbiosis and cooperative approach to heavy industrialized clusters and surrounding ecosystems (Processes4Planet partnership) (IA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 35 ortak yer almakta olup bu kapsamda, Türkiye, Hollanda, Almanya ve İspanya’daki kırsal ve/veya kentsel ortamlarla çevrili proses endüstrisinin, çeşitli endüstriyel alanlarında Döngüsellik Merkezlerinin (Hubs for Circularity (H4C) geliştirilmesi adına çeşitli çözümler geliştirmek için iddialı ve verimli bir inovasyon ve eylem iş planı önerilmektedir. Çalışma planı, dört demo merkezinde en yenilikçi sürdürülebilir teknolojilerin ve altyapı entegrasyonunun geliştirilmesi ve devreye alınmasıyla şekillenmekte ve H4C için toplumsal, idari ve iş inovasyonu üzerine çığır açan araştırmalarla desteklenmektedir.

IS2H4C projesinde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ve Arçelik A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

RESURGENCE: Industrial Water Circularity: Reuse, Resource Recovery and Energy Efficiency for Greener Digitised EU Processes

"HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-40: Sustainable and efficient industrial water consumption: through energy and solute recovery (Processes4Planet partnership) (RIA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 20 ortak yer almakta olup bu kapsamda, AB iklim nötrlüğüne, döngüselliğine ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla su döngüselliği, enerji ve ham madde geri kazanımı için verimli teknolojileri kapsayan endüstriyel döngüsel su sistemlerini geniş bir perspektifte ele alınmaktadır. RESURGENCE projesi kağıt, kimya ve çelik sektörlerini içeren vaka analizinde bulunacak ve ayrıca kentsel su arıtma ve endüstriler arasındaki sinerjileri keşfetmek için bir vakada daha çalışacaktır.

RESURGENCE projesinde Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

"Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamında desteklenen projeler

EURO-TITAN: Decarbonized Titanium Recovery from Aluminium and Titanium Production Residues

"HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-02: Innovative technologies for sustainable and decarbonised extraction (RIA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 18 ortak yer almakta olup bu kapsamda, alümina ve Ti-dioksit üretiminden kaynaklanan metalürjik atık akışlarından sürekli Ti kaynaklarının ortaya çıkarılmasında öncü olmak planlanmaktadır. Bu amaçla, endüstriyel atıklardan metal çıkarımı için önceki ve devam eden projelerden deneyim kazanan endüstriyel odaklı konsorsiyum, geleneksel Kroll prosesiyle karşılaştırıldığında%90 daha düşük CO2 emisyonu oluşturacak yeşil hidrojen kaynaklı doğrudan Ti indirgeme prosesi geliştirecektir.

EURO-TITAN projesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

CRUSADE: Recycling technologies for ELV components to create a sustainable source of market grade materials for EU applications

"HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-05: Recycling technologies for critical raw materials from EoL products (IA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 19 ortak yer almakta olup bu kapsamda, ömrünü tamamlamış araçlardan yılda 500 ton kullanılmış otomotiv bileşenini (otokatalizörler, yakıt hücreleri, bataryalar ve baskılı devre kartları) geri dönüştürmek ve ticari spesifikasyonlarda yılda yaklaşık 40 ton kritik ham maddeyi (Cu, C, Co, Mn, Ni, Pt, Pd, Rh, Li, Ru) geri kazanmak için evrensel bir hidrometalürjik yöntemle entegre edilmiş yeni teknolojilerin TRL7'ye yükseltilmesi planlanmaktadır.

CRUSADE projesinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

SSbD4CheM: Safe and Sustainable by Design framework for the next generation of Chemicals and Materials

"HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-21: Innovative methods for safety and sustainability assessments of chemicals and materials (RIA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 19 ortak yer almakta olup bu kapsamda, etraflı/ayrıntılı bir Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım (Safe and Sustainable by Design (SSbD)) çerçevesi geliştirerek AB'nin dijital, kolaylaştırıcı ve gelişen teknolojiler, sektörler ve değer zincirlerine yönelik stratejik hedeflerini karşılamak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede potansiyel tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve ele almak için bilime dayalı yeni yaklaşımlardan faydalanılacak ve daha güvenli ve daha sürdürülebilir ürün ve süreçlerin tasarımını desteklemek için yenilikçi teknolojiler kullanılacaktır.

SSbD4CheM projesinde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.


AI-TranspWood: AI-driven multiscale methodology to develop Transparent Wood as sustainable functional material

"HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-23: Computational models for the development of safe and sustainable by design chemicals and materials (RIA)" çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 13 ortak yer almakta olup bu kapsamda, yeni bir Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım (Safe and Sustainable by Design (SSbD)) Çerçevesinde, fonksiyonel ahşap bazlı kompozitlerin geliştirilmesi için yapay zeka odaklı çok ölçekli metodoloji oluşturmak; inşaat, otomotiv, elektronik ve mobilya gibi çeşitli endüstriyel alanlarda potansiyel uygulamaları bulunan umut verici bir kompozit olan "Şeffaf Ahşap Yapı" konseptini geliştirmek planlanmaktadır.

AI-TranspWood projesinde Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., proje ortağı olarak yer almaktadır.

Benzer Haberler