Küme 4
  24 Aralık 2021

Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Endüstri Alanındaki "Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" ve "Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamında 23 Eylül son başvuru tarihinde yapılan başvurulardan, 23 Türk Kuruluşunun yer aldığı 16 farklı proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

 

"Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" kapsamında desteklenen projeler

Teknopar Endüstriyel Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. ve Silverline Endüstri ve Tic. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı AI-PRISM (AI Powered human-centred Robot Interactions for Smart Manufacturing) akronimli proje,  otomatikleştirilmesi zor, hız ve çok yönlülüğün gerekli olduğu üretim senaryolarını hedefleyen insan merkezli yapay zeka tabanlı bir çözüm ekosistemi sağlayacak endüstriyel son kullanıcı odaklı bir projedir. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 12 farklı ülkeden 26 ortak bulunmaktadır.

Simularge Bilisim ve Mühendislik Teknolojileri A.Ş., Siemens San. ve Tic. A.Ş. ve Arçelik A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı ZDZW (Non-Destructive Inspection Services for Digitally Enhanced Zero Waste Manufacturing) akronimli proje, üretim süreçlerinde ortaya çıkan kusurları ve atıkları azaltma ana hedefiyle, tüm üretim sürecini ve ürün yaşam döngüsünü kapsayan üç temel alanda kusurları ve atık azaltmayı ele alacaktır: (i) İlk seferde doğru üretim oranının artırılabildiği süreç kalite güvencesi için izleme ve kontrol iyileştirme, (ii) Gerekli parçaları kurtarma ve hurda azaltma için dijital olarak geliştirilmiş yeniden işleme ve onarım prosedürleri ve (iii) Tüm üretim hattında malzeme ve bileşenlerin verimli kullanımını sağlamak için sürekli sürdürülebilirlik değerlendirmesi. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 11 farklı ülkeden 31 ortak bulunmaktadır.

Arçelik A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı OPeraTIC (Boosting the adoption of Ultrashort Pulsed Laser large scale structuring with an agile, dexterous and efficient manufacturing platform) akronimli proje, mevcut yüzey işlemeye sürdürülebilir bir alternatif olarak yüksek güçlü ultra kısa darbeli lazerlerin kabulünü artırmak için yüksek verimli ve modüler bir üretim platformu geliştirecektir. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 17 ortak bulunmaktadır.

Arçelik A.Ş., Farplas Otomotiv A.Ş. ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı VITAL (InnoVatIve processing Technologies for bio-based foAmed thermopLastics) projesi, mevcut sentetik termoplastikleri biyo-tabanlı kaynaklardan gelenlerle ikame etmek için gelecekteki Avrupa faaliyetlerini destekleyecek temel bilgi ve uzmanlık üretmeyi ve bunu yaparken, Avrupa'nın polimer işleme sektörünün biyo-bazlı alternatiflere doğru bir paradigma kayması gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Finlandiya tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 farklı ülkeden 14 ortak bulunmaktadır.

Teknopar Endüstriyel Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. ve Socar Türkiye Araştırma Geliştirme ve Inovasyon A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı Circular TwAIn (AI Platform for Integrated Sustainable and Circular Manufacturing) akronimli proje, üretim ve proses endüstrisi döngüsel değer zincirlerindeki tüm paydaşların, uçtan uca sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde güvenilir yapay zeka teknolojilerini benimsemesi ve bunlardan tam anlamıyla yararlanması için engelleri azaltacaktır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 10 farklı ülkeden 21 ortak bulunmaktadır.

Hidromek - Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı BEEYONDERS (Breakthrough European Technologies Yielding Construction sovereignty, Diversity & Efficiency of Resources) akronimli proje, Avrupalı ​​paydaşların yeteneklerini bir araya getirerek, otonom araçlar, işbirlikçi robotik, katmanlı üretim, dijital ikiz ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojilerin gerçek inşaat senaryolarında tasarımı, geliştirilmesi ve entegrasyonunda ileriye doğru bir adım atacak ve böylece Avrupa dışından teknoloji ithalatına olan bağımlılığın nasıl azaltılabileceğini gösterecektir. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 23 ortak bulunmaktadır.

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. ve Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı PLASTICE (New technologies to integrate PLASTIC waste in the Circular Economy) akronimli proje, Avrupa düzeyinde kimyasal geri dönüşüm teknolojilerinin en alakalı yol haritalarıyla uyumlu bir dizi yeni valorizasyon prosesi geliştirecektir. Bu kapsamda geliştirilecek olan dört farklı valorizasyon teknolojisinin; mikro dalga destekli piroliz, hidrotermal sıvılaştırma; kombine gazlaştırma ve kimyasal son işlem ve kademeli enzimatik hidroliz, AB atık yöneticileriyle birlikte gerçek koşullar altında tasarım, geliştirme ve gösterimi, plastik sektörünün tüm değer zinciri dahil edilerek gerçekleştirilecektir. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 25 ortak bulunmaktadır.

  Ford Otomotiv San. A.Ş., Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi, Mutlu Akü ve Malz. San. A.Ş. ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı FLEXIndustries (Digitally-enabled FLEXible Industries for reliable energy grids under high penetration of Variable Renewable Energy Sources) akronimli proje, 7 çok sektörlü (otomotiv, biyoyakıtlar, polimerler, çelik, kağıt hamuru ve kağıt, ilaç, çimento) enerji yoğun endüstri tasarımını destekleyen bütünsel çok disiplinli ve çok ölçekli bir yaklaşım üzerine kurulmaktadır.  Endüstriyel ortamlar için en uygun enerji verimliliği önlemlerini ve proses esnekliği yöntemlerini kullanacaktır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 36 ortak bulunmaktadır.

 

"Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamında desteklenen projeler

Ford Otomotiv San. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı BATRAW (Recycling of end of life battery packs for domestic raw material supply chains and enhanced circular economy) akronimli projenin temel amacı, elektrikli araç bataryalarının, yerli bataryaların ve batarya artıklarının sürdürülebilir geri dönüşümü ve kullanım ömrü sonundaki yönetimi için iki yenilikçi pilot sistem geliştirmek ve göstermek; böylece stratejik öneme sahip kritik ham maddelerin ve batarya ham maddelerinin ikincil akışlarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 farklı ülkeden 18 ortak bulunmaktadır.

  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ortak olarak yer aldığı CRM-geothermal (CRM-geothermal: Raw materials from geothermal fluids: occurrence, enrichment, extraction) akronimli proje, jeotermal akışkanların kritik ham maddeler kapsamındaki genel tedarik potansiyelini değerlendirmek amacıyla, Avrupa ve Doğu Afrika'daki kritik ham madde içerikleri için yeni veriler toplayarak ve kuyuları örnekleyerek mevcut jeotermal akışkan atlasını genişletecektir. Kombine ekstraksiyon için farklı jeolojik ortamların potansiyeli değerlendirilecektir. Almanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 10 farklı ülkeden 20 ortak bulunmaktadır.

Arçelik A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı PRecycling (Plastics Recycling from and for home appliances, toys and textile) akronimli proje, plastik atık akışlarını sınıflandırmak, örneklemek, izlemek ve geri dönüştürmek için kullanımı kolay bir metodoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geri dönüşüm pazarı için sürdürülebilir, şeffaf ve fonksiyonel bir Döngüsel Ekonomi Modeli hedeflenerek, yeniden kullanılan malzemelerin kalite ve güvenliğini sağlamak için dijital sistemler aracılığıyla akıllı izleme paralel olarak geliştirilecektir. Yunanistan tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 18 ortak bulunmaktadır.

Arçelik A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı FreeMe (Toxic Free metallization process for plastic surfaces) akronimli proje, polimerik (plastik veya reçineler) yüzeylerin metalizasyonunda, altı değerlikli krom ve paladyum kullanmadan iki devrim niteliğinde yaklaşım önermektedir. İlk teknoloji, uygun nikel bazlı öncülerin ilaveleri ile reçinelerin (örneğin epoksi-akrilat reçineleri) sentezi ve sprey yöntemi ile uygulaması, ikinci teknoloji ise nikel tuzları indirgenmiş polimer yüzeyin Cr+6 içermeyen dağlama işlemine tabi tutulması ile ilişkilidir. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 5 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

Coşkunöz Kalıp Makina San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı MOZART (Metal Matrix Nano-composite Coatings Utilization as Alternative to Hard Chromium) akronimli proje, nano kompozit elektrokaplama proseslerine dayalı belirli uygulamalarda sert kromun değiştirilmesi için sürdürülebilir kaplama çözümleri önermektedir. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 16 ortak bulunmaktadır.

Arçelik A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı RELIANCE (Smart Response Self-Desinfected Biobased NanoCoated Surfaces for Healthier Environments) akronimli proje, yeni bir dizi akıllı antimikrobiyal nanoparçacıklara dayalı akıllı tepki veren kendi kendini dezenfekte eden antimikrobiyal nanokaplamalar tasarlamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür nanoparçacıklar, yapılarında metalik bakır bulunan, biyo-bazlı biyoaktif bileşiklerle modifiye edilmiş mezogözenekli silika nanoparçacıklardan oluşacaktır. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 15 ortak bulunmaktadır.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı SUSAAN (Sustainable Antimicrobial and Antiviral Nanocoating) akronimli proje, tekstiller ve yoğun temasa maruz kalan plastik ve metal nesneler için yeni sürdürülebilir antiviral ve antimikrobiyal kaplamaların geliştirilmesine odaklanıyor. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 farklı ülkeden 14 ortak bulunmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve TPI Kompozit Kanat San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı JIDEP (Joint Industrial Data Exchange Pipeline) akronimli proje, görünüşte farklı sektörleri işbirliği hattına bağlamak için endüstriyel verilerin kaynaştırıldığı bir platform olacaktır.  AB'nin 2050'deki iklim tarafsızlığı hedeflerine doğrudan veya dolaylı katkı sağlamayı amaçlayan çeşitli aktörler arasındaki anlamsal iletişim için tutarlı bir yaklaşım benimseyerek Endüstri 4.0 ilkeleri üzerine inşa edilmektedir. Birleşik Krallık tarafından koordine edilecek projede toplamda 7 farklı ülkeden 13 ortak bulunmaktadır.

 

Benzer Haberler