Ufuk Avrupa Programı Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu 2022 Yılı Çağrıları Başvuru Sonuçları Açıklandı
  16 Aralık 2022

Ufuk Avrupa Programı, Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu altında yer alan 2022 yılı çağrıları başvuru sonuçları açıklanmıştır. 12 Mayıs 2022 – 27 Eylül 2022 tarihleri arası başvuruları açık kalan, rekabetin yüksek olduğu ve 10 konu başlığı için başvuru yapan 677 kurum ve kuruluşun yer aldığı çağrılar için, 1 tanesi koordinatör olmak üzere 5 Türk ortak toplamda 2 proje ile 2.208.343,25  Avro hibe alınmıştır.

Destek alan projelere ilişkin detaylar aşağıdadır:

  1. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’nin Türk koordinatör, TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI ve RKSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin Türk ortaklar olarak yer aldıkları;

“HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08: Student and school activities for the promotion of education on ‘blue’ sustainability and the protection of marine and freshwater ecosystems” konu başlığı kapsamında sunulan;

SHORE  (SHORE: EmpOweR Students as the agents of cHangE)akronimli proje konsorsiyumunda 14 kuruluş yer almakta olup; proje, Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu’nun hedeflerini uygulamak için öğrencileri, öğretmenleri ve okulları harekete geçirecek faaliyet ve işbirliği projeleri aracılığıyla okyanus okuryazarlığını artırmayı amaçlamaktadır.

  1. TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ve YURT MÜHENDİSLİK’in Türk ortaklar olarak yer aldıkları;

“HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03: Mediterranean sea basin lighthouse - Actions to prevent, minimise and remediate chemical pollution” konu başlığı kapsamında sunulan;

RHE-MEDiation(RHE-MEDiation - Responsive hub for long term governance to destress the Mediterranean Sea from chemical pollution) akronimli proje konsorsiyumunda 11 kuruluş yer almakta olup; proje, Akdeniz’de bilinen kritik noktalardaki en yüksek konsantrasyonlar da dahil olmak üzere Akdeniz'i kimyasal kirlilikten arındırma misyonuna odaklanan uzun vadeli yönetişim uygulayan duyarlı bir merkez kurmayı amaçlamaktadır.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ufuk Avrupa Programı Türkiye koordinasyon ofisinde görev yapmakta olan Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre kümesi Ulusal İrtibat Noktaları olarak kuruluşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Benzer Haberler