IPR1
  08 Aralık 2021

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programı kapsamındaki çağrılara teklif hazırlarken Yasal, Finansal ve Fikri Mülkiyet konularına nasıl yaklaşmalar sergilenebileceği konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen potansiyel katılımcıları hedeflemiştir. Eğitim etkinliği konuları, teklif aşamasına odaklanmakla birlikte aşağıdaki hususları içermiştir:

  • Fonlama Şemaları: Para Akışı 
  • Ufuk Avrupa kapsamında İdari ve Finansal Süreçlere Genel Bakış
  • Ufuk Avrupa Yasal belgelerinin incelenmesi
  • Ufuk Avrupa Programında Fikri Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları konularını anlama
  • Ufuk Avrupa tekliflerine bütçe hazırlanması

Benzer Haberler