Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi Çağrılarında Avrupa Komisyonu'ndan 4 Farklı Projede Yer Alan 6 Türk Kuruluşuna Yaklaşık 1,5 Milyon Avro Hibe
  04 Şubat 2022

Ufuk Avrupa Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer alan “Sağlık Kümesi (Health Cluster)” kapsamındaki ilk çağrıların sonuçları açıklandı. 2021 yılı çağrıları kapsamında 6 Türk kuruluşunun yer aldığı 4 farklı proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi.

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün ortak olarak yer aldığı Procure4Health projesi, Avrupa Birliği’nde kanıta dayalı bilgiyi etkin bir şekilde paylaşmak, sağlık hizmeti tedarikçilerinin kapasitelerini geliştirmek, ortak ihtiyaçları tanımlamak ve inovasyon tedarikini yaygınlaştırmak için geniş bir “Sağlık ve Bilim Topluluğu” oluşturmayı amaçlamaktadır. İspanya tarafından koordine edilecek olan proje konsorsiyumunda 25 paydaş yer almakta olup toplam bütçesi 4,9 Milyon Avro’dur.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden araştırma gruplarının ortak olarak yer aldığı CLIMOS projesi kapsamında, vektör kaynaklı ve zoonotik patojenlerin iklim ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkışı, bulaşması ve yayılımının azaltılması için Eko-Sağlık ve Tek Sağlık yaklaşımları çerçevesinde erken uyarı ve karar destek sistemleri geliştirilecektir. Portekiz tarafından koordine edilecek olan proje konsorsiyumunda 29 paydaş yer almakta olup, toplam bütçesi 9,7 Milyon Avro’dur.

Hacettepe Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak olarak yer aldığı RadioVal projesi, meme kanseri tedavisi için Yapay Zeka temelli radyomiks yaklaşımlarını, 8 farklı merkezde gerçekleşecek olan klinik çalışmalar ile doğrulamayı amaçlamaktadır. İspanya tarafından koordine edilecek olan konsorsiyumda 16 paydaş yer almakta olup, projenin toplam bütçesi 5,8 Milyon Avro’dur.

SRDC Yazılım AŞ.’nin ortak olarak yer aldığı DataTools4Heart projesi 15 tam puan alarak ilgili çağrıda ilk sırada desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında kardiyovasküler hastalık verilerinin birlikte çalışabilirliği, tekrar kullanımı ve güvenliği iyileştirilerek, 7 ayrı klinik merkezde doğrulanacaktır. İspanya tarafından koordine edilecek olan konsorsiyumda 16 paydaş yer almakta olup, projenin toplam bütçesi 8 Milyon Avro’dur.

Benzer Haberler