ufuk news
  09 Haziran 2021

28 Haziran tarihinde, saat 14:00'de başlaması planlanan, TÜBİTAK tarafından çevrimiçi Genel Bilgilendirme Etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcıları hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Etkinlik, Ufuk Avrupa’nın üç ana bileşeninden ikincisi olan Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet ile Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) ve Kanser Misyonu gibi sağlıkta daha ileri girişimler kapsamında yer alan 2021-2022 Sağlık konuları (Küme 1) üzerine odaklanmaktadır. 

Genel Bilgilendirme Etkinliğinde; Ufuk Avrupa’nın Yapısı ve 2021-24 Stratejik Planı’na ek olarak, çalışma programı kapsamındaki anahtar stratejik oryantasyonları, beklenen etkileri ve ilgili çalışma programı hedeflerini tanıtmak üzere düzenlenecektir. Ayrıca, yeni Teklif Şablonu dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Çağrı ve Teklif Belgelerini de kapsayacaktır.

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Sağlık alanına ilişkin Ufuk Avrupa Programı Stratejik Planı'nın temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, Avrupa Birliği literatüründen derlenmiş sunumlar, eğitim materyalleri ve katılımcılar için faydalı şablonları içeren dokümanlar vasıtasıyla etkinliğin içeriği zenginleştirilmiştir.

Sizleri bu çevrimiçi etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Kayıt: Kaydınızı, takip eden ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/1sBhV_PPWQZvIziopTEPRkeTigL0TTffs61lerV3j55w/

*Kayıtlar zorunlu ve ücretsizdir. Lütfen kaydınızı önce ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştiriniz. Etkinliğin çevrimiçi ortam bağlantı adresi (Zoom linki) etkinlikten üç gün önce kayıt yaptıranlar ile paylaşılacaktır.

Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için, teknik destek projesi ekibiyle k.gungor@idi.ie ve/veya t.eryilmaz@idi.ie e-posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Etkinlikte görüşmek dileğiyle!

Benzer Haberler