20 Kasım 2023

Ufuk Avrupa Sıfır Emisyonlu Deniz Yolu Taşımacılığı (ZEWT) Ortaklığı, Ufuk Avrupa 2025 ve 2026-2027 Çalışma Programına ilgili alanda en önemli konuların dahil edilmesini sağlama hedefiyle, Stratejik Araştırma ve İnovasyon Ajandası’nı (SRIA) güncellemektedir.

SRIA  dökümanları araştırma önceliklerini belirleyerek ortaklığın bir sonraki Çalışma Programına dahil edilecek konu başlıklarına temel oluşturmaktadır.  Dökümanların:

  • sektörün amaçlarına ulaşması için kritik olarak gördüğü konuları yansıtması
  • politika öncelikleri ve hedefleri ile uyumlu olması
  • geçmiş ve devam eden araştırmalarda ele alınmayan fakat önemli olabilecek konuları dahil etmesi  önemlidir.

 İlk görüşlerin toplandığı ve düzenlemelerin yapıldığı ZEWT SRIA'nın güncellenmiş versiyonuna linkten ulaşabilirsiniz. Dökümanda “Orta Vadeli” başlığı altında aşağıdaki konuları bulabilirsiniz:

  • Sürdürülebilir Alternatif Yakıtlar,
  • Elektrifikasyon, Enerji Verimliliği,
  • Tasarım ve Güçlendirme,
  • Dijital Yeşil ve Limanlar

Ortaklık, ilgili alanda çalışan araştırmacıların görüşleri doğrultusunda bir kez daha kamuoyu görüşü toplamakta olup 24 Kasım 2023'e kadar link üzerinden vereceğiniz görüşler dökümanın son haline gelmesine katkı sağlayacaktır.

Soru ve görüşleriniz için: david.abril@waterborne.eu

 

Benzer Haberler