ufuk news
  18 Haziran 2021

Ufuk Avrupa Programı kapsamında "Widening participation and strengthening the European Research Area" Alanı özelinde 2021 Twinning Çağrıs'ının 20 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanması beklenmektedir. Katılımcı Portalı'nda Çalışma Programı yayınlanmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından 29-30 Haziran tarihlerinde Avrupa Komisyonu ve REA (Research Executive Agency) yetkililerinin ve yurtdışından başarı hikayelerinin katılım sağlayacağı  “Odak Grup Eğitimi – Twinning Çalıştayı” düzenlenmektedir. 

Etkinlik; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, 2 günlük yoğun bir çevrimiçi çalıştay olup, Ufuk Avrupa Katılımın Genişletilmesi: Twinning Çağrısı’na teklif hazırlamayı düşünen kuruluşları hedeflemektedir. Odak grup eğitimi; teklif yazma, güçlü ortaklar oluşturma stratejileri ve tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili tüm konuları kapsayacaktır.

Twinning Çağrısı, Türkiye gibi Genişleme (Widening) ülkelerindeki araştırma kurumları ile AB düzeyindeki lider kurumlar arasındaki ağ oluşturma faaliyetlerini, bilgi transferi ve en iyi uygulamaların alışverişi ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Twinning faaliyetleri, Genişleme ülkesindeki kurumun ve personelinin araştırma profilini yükseltmenin yanı sıra, idari ve araştırma yönetim profilinin de yükseltilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Etkinlikteki oturumlar, katılımcıların Twinning Çağrısının temel kavramlarını anlamalarına ve kendi projelerini en iyi şekilde nasıl hazırlayacaklarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Eğitimde kullanılacak olan içerik; başarılı olmuş projelerin sunumları, katılımcılar için faydalı şablonlar ve teklif hazırlama sürecine dair tecrübe paylaşımını kapsayan oturumlar ile zenginleştirilmiştir.

Etkinlik ajandası

Kayıt linki

Sorularınız için bizlerle irtibata geçebilirsiniz. 

Aslı VURAL
ERC ve WIDERA Ulusal İrtibat Noktası

Dr. Derya DÖNERTAŞ
ERC ve WIDERA Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

T: +90 312 298 1763 - 1761
E: ncpwidening@tubitak.gov.tr 

Benzer Haberler