GIT-11
  30 Kasım 2021

Etkinlik, Çerçeve Programların kapsamına Ufuk Avrupa Programı ile dahil edilen ve büyük ölçüde önem taşıyan Ufuk Avrupa Yatay Alan Konuları (Horizon Europe Cross Cutting Issues) hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcılara yönelik düzenlenmiştir. Etkinlikte Ufuk Avrupa Programı altında belirlenen 8 yatay alandan biri olan Sosyal İnovasyon konusuna odaklanılmıştır ve aşağıdaki yaklaşımlar incelenmiştir:

  • Sosyal İnovasyon kavramı ve günümüz dünyasındaki önemi
  • Sosyal İnovasyonun dönüştürücü sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesi
  • Ortak Değerlendirme – Sosyal açıdan yenilikçi değerlendirme yaklaşımları Geliştirme

Benzer Haberler