ufuk news
  11 Haziran 2017

Avrupa Komisyonu Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü (DG R&I), Merkezî Denetim Birimi (CAS) Daire Başkanı Vittorio Morelli tarafından yapılan Ufuk2020 Programı’nda “En Sık Karşılaşılan Finansal Hatalardan Kaçınmak” konulu sunum, Avrupa Komisyonu resmî sitesinde yayımlandı.

Sunumda, projelerin ikinci derece mâlî denetimlerinin (birinci derece denetim hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.) hangi sebeplerle yapıldığı, 7. ÇP’den Ufuk2020 Programı’na geçerken nelerin değiştiği, neden hala hatalar yapıldığı, beklenen en temel 5 hata gibi başlıklarda İngilizce bilgiler yer alıyor.

Gerek ilgili sunum gerekse 7. ÇP’de en sık karşılaşılan sorunların önlenmesine yönelik bilgi notunda yer alan bilgiler ışığında, aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesine ihtiyaç duyulmuş:

  • Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm harcamalar mutlaka projeyle ilişkili olmalı ve bu ilişki proje sözleşmesinde yer almalı,
  • Proje kapsamında gerçekleştirilen masrafların Avrupa Komisyonu’na beyanında mutlaka gerçekleşen tutarlar kullanılmalı; öngörüsel, ortalama veya tahminî rakamlar yer almamalı,
  • Proje kapsamında satın alınan makine/teçhizatların projede kullanıldığı süreler oranındaki amortismanı projeye masraf beyan edilmeli ve kullanım sürelerini gösteren bir kayıt mutlaka tutulmalı,
  • Projede çalışan tüm personellerin projede yer alan kuruluşla mutlaka yasal bir çalışan bağı bulunmalı (iş/bursiyer sözleşmesi, görevlendirme yazısı, vb.),
  • Projede çalışan tüm personellerin çalıştıkları sürenin masrafı olarak beyan edecekleri tutarlar hesaplanırken yıllık üretken saat yöntemlerinden biri seçilerek mutlaka saatlik maliyet hesabı yapılmalı,
  • Projede çalışan tüm personellerin çalıştıkları sürenin kanıtı olabilecek ve Avrupa Komisyonu’nun uygun gördüğü minimum koşulları sağlayan taslağa uygun bir zaman çizelgesinin düzenli olarak tutulması ve onaylanması,
  • Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahatlerin masrafları olarak ilgili ulusal mevzuat hükümleri ile kurum içi genel kurallar takip edilmeli, projeye özel bir uygulama tercih edilmemeli,
  • Harcamalar yabancı para cinsinden gerçekleşse bile tüm harcama kayıtları ilgili ulusal mevzuat hükümleri gereği TL’ye çevrilerek tutulmalı, mâlî raporlama dönemindeki toplam TL tutarları Avrupa Merkez Bankası raporlama dönemi ortalama EUR/TL kurundan Avro’ya çevrilerek raporlanmalı.

Bu kurallara uyulması mâlî denetim esnasında sorun yaşanma ihtimalini düşürecek olup bu listede yer almayan başka birçok konuda mutlaka AGA’da tanımlı kural ve kriterlerin izlenmesi gerekiyor.

 

Notlar:

Sunuma erişmek için lütfen tıklayınız.

Ufuk2020 Türkiye Yasal ve Finansal Konular sayfamıza göz atabilir, sorularınızı ulusal irtibat noktası arkadaşlarımıza gönderebilirsiniz.

Benzer Haberler