SV
  16 Haziran 2022

3 günlük uluslararası çalışma ziyareti 14-16 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında Roma'da gerçekleştirilmiştir. Ziyaretin hedef kitlesi, Avrupa Yenilik Konseyi, Katılımın Arttırılması ve Avrupa Araştırma Alanı'nın Güçlendirilmesi, Enerji ve Sanayi'den sorumlu TÜBİTAK Ulusal Temas Noktaları olmuştur. Proje kapsamında Operasyonel Koordinasyon Birimi üyelerinin ilk çalışma ziyareti olan ve gerekli iletişimin kurulmasına hizmet eden ve geleceğe yönelik iş birlikleri sağlayan bu ziyaretin amacı, en iyi uygulamaları öğrenmek ve Avrupa'daki kurumlardan ilham almaktı. İlgili ziyaret, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları'nın APRE'deki (Avrupa Araştırmalarını Teşvik Ajansı) meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunmalarına ve potansiyel iş birliklerini tartışmak için görüşmelerde bulunmalarına olanak sağlamıştır. Bir diğer amaç ise ziyaret edilen başlıca enstitüler tarafından düzenlenen saha ziyaretlerine katılmaktı. Bu kapsamda APRE ile iş birliğinin sürdürülmesi için ziyaretler gerçekleştirilmiş olup, Ufuk Avrupa Küme 6 kapsamında CREA (Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi) ve ISS (İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsü) ile Sağlık ve Çevre alanında toplantılar yapılmıştır. 

 

Benzer Haberler