EIC Pathfinder - Transition Training 2
  28 Ocak 2022

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumun TÜBİTAK, yürütücü kurumun T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında 27 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Ulusal İrtibat Noktası Sayın Merve Polat’ın açılış konuşması ile başladı. Polat açılış konuşmasında, “1984 yılında başlayan Çerçeve Programları, Avrupa Birliği'nin Ar-Ge finansman programlarından biri olma özelliği taşımaktadır ve şu anda Ufuk Avrupa olarak adlandırılan dokuzuncu Çerçeve Programı süreci içerisinde bulunmaktayız. Türkiye, Çerçeve Programları’na ilk olarak 2004 yılında altıncı Çerçeve Programı sırasında dahil olmuştur ve o tarihten bu yana, TÜBİTAK, Ulusal Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Çerçeve Programları’nı koordine etmektedir. Ufuk2020 Programı’ndan Ufuk Avrupa’ya oldukça önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Ufuk2020’de yer alan Yeni ve Gelişen Teknolojiler, KOBİ’lerde Yenilikçilik ve Risk Finansmanı’na Erişim programlarının Ufuk Avrupa Programı’nda, Yenilikçi Avrupa sütununun Avrupa Yenilik Konseyi bileşeni altında birleştiğini görüyoruz. Daha önceden pilot program olarak yürütülen EIC, Ufuk Avrupa Programı ile tam formuna ulaşmış durumdadır.” ifadelerini kullandı. 

Etkinliğe Avusturya EUTEMA GmbH teknoloji yönetimi şirketinden kurucu Dr. Erich Prem katılarak katılımcıların EIC Kılavuz (Pathfinder) ve EIC Geçiş (Transition) programlarının temel kavramlarını ve amaçlarını doğru bir şekilde anlamalarına yönelik sunumlar gerçekleştirdi. Dr. Erich Prem ayrıca, EIC Kılavuz ve EIC Geçiş çağrılarına kimlerin nasıl başvurması gerektiği ve tekliflerin değerlendirme kriterleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi. 

EIC Kılavuz ve EIC Geçiş Programları Hakkında 

Avrupa Yenilik Konseyi, Kılavuz ve Geçiş programları ile yeni teknolojiler için iddialı fikirlerin araştırılmasını desteklemektedir. Program ayrıca teknolojik atılımların temelini oluşturan yüksek riskli / yüksek kazançlı ve disiplinler arası son teknoloji ve bilim iş birliklerine teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, 
Yardım Masası ve https://ufuk2020.org.tr/tr sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
 

Benzer Haberler