IHI
  10 Kasım 2023

Değerli Araştırmacılar,

Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI) tarafından desteklenen FAIRplus projesinin çıktıları, araştırmacılara verilerinin FAIR ilkeleri ile uyumluluğunu değerlendirme konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. FAIR veri, bulunabilirlik (findability), erişilebilirlik (accessibility), birlikte çalışabilirlik (interoperability) ve yeniden kullanılabilirlik (reusability) ilkelerini karşılayan araştırma verilerini kapsamaktadır.

COVID-19 pandemi süreci sonrasında, verilere erişim, veri paylaşımı ve verilerin tekrar kullanılması gibi hususların önemi daha da iyi anlaşılmıştır.

FAIRplus projesi ile araştırma verilerinin FAIR ilkeleri ile uyumlaştırılması (FAIRification) için yöntemler geliştirilmiş ve önemli kılavuzlar yayımlanmıştır.

Projenin kapsamı, proje ortakları ve proje kapsamında bugüne kadar elde edilen önemli sonuçlar gibi ayrıntılı bilgiye IHI sayfasından ve projenin internet sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca projenin CORDIS sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler