IMI
  20 Haziran 2023

Avrupa Komisyonu ve Avrupa İlaç Endüstrisi arasındaki bir kamu özel sektör ortaklığı olan Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI) tarafından desteklenen Nörodejeneratif Hastalıklar Platformu (European Platform for Neurodegenerative Diseases (EPND)) projesi kapsamında nörodejeneratif hastalıklar için bir kohort kataloğu çıkartılmıştır. Bu kataloğun, Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara spesifik biyolojik belirteçlerinin keşfedilmesini ve bu belirteçlerin validasyonu çalışmalarını hızlandıracağı düşünülmektedir. Biyobelirteçlerin hastalığın erken evresinde tespit edilmesi, tedaviye nasıl cevap verileceğinin ölçülmesinde ve belirli ilaçlara hangi grup hastaların yanıt vereceğinin bilinmesinde yardımcı olacaktır. Biyobelirteçlerin keşfine yönelik yapılan tüm bilimsel çalışmalara rağmen, numuneler ve veriler farklı kural ve protokollere göre toplandığından ve muhafaza edildiğinden, bu alanda çalışan araştırmacıların iş birliği yapması zorlaşmaktadır. 2026 yılına kadar devam edecek olan EPND projesi, bu süreci kolaylaştırmak ve kohortlar aracılığıyla araştırmacılar arasında iletişim kurulmasına yardımcı olmak için mevcut farklı kaynakları tek bir merkezi hub altında toplamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında 12 nörodejeneratif hastalığı kapsayan bir kohort kataloğu geliştirmiştir. Bu katalog, 17 ülkeden 160 000 katılımcının yer aldığı 68 kohort çalışmasını kapsamaktadır. Alzheimer Hastalığı Veri Girişimi (Alzheimer’s Disease Data Initiative) ile de bağlantılı şekilde çalışılacak olup, tüm dünya genelinde araştırmacıların veri, kaynak ve yöntem paylaşmalarına imkan sağlanacaktır.

Benzer Haberler