Eurostars
  21 Temmuz 2023

Eurostars-3 Programı kapsamında 2023 yılının ikinci çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, Türkiye’den bir ve Eurostars üye ülkelerinden en az bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs)” altında oluşturulan bir programdır. 2022-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

 

Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Proje konsorsiyumlarında yenilikçi bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması gerekmektedir. Ayrıca, çağrıya proje önermek isteyen Türk ekiplerin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri en az bir yabancı paydaş ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Ortaksız/tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Eurostars-3 hakkında daha fazla bilgi, yardımcı dokümanlar ve uluslararası başvuru için: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-202...

 

Eurostars-3 2023 yılının ikinci çağrısında ülkemizde yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacaktır.  Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, ortakların birlikte tek bir ulusal ön proje başvurusu yapmaları ve ortak proje başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilmektedir. Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabileceği uluslararası Eurostars proje başvuruları ve süreçleri Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında oluşturulan “1709-EUREKA-EUROSTARS 2023/2” kodlu ve “Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu” başlıklı ulusal çağrı kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

 

Ulusal başvuru öncesinde çağrı metninin dikkatle incelenmesi gerekmektedir, başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir. Ulusal çağrı metni ve kurallar için lütfen tıklayınız.

Çağrıya proje önerisi sunacak ülkemizde yerleşik tüm kurum ve kuruluşların ulusal ön uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için uluslararası başvuruya ek olarak ulusal çağrı takvimine uygun olarak kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu ve ulusal ön proje başvurusunu TÜBİTAK PRODIS üzerinden belirtilen tarihlerde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal ön kayıt ve ön proje başvurusu için lütfen tıklayınız.

  • Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 14 Eylül 2023 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati)
  • Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 03 Ekim 2023, 23.59 TSİ
  • Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 05 Ekim 2023, 23.59 TSİ

Önemli not: İsrail, Yunanistan, Slovenya ve Litvanya bu çağrıya kamu desteği ayırmayı öngörmemektedir. Adı geçen ülkelerle ortaklık kurumasının önünde bir engel yoktur ancak tamamen “self-funding” olarak katılım sağlayabileceklerdir.

Başvuru yapmak için aşağıdaki kuralları yerine getirmelisiniz:

• Proje konsorsiyumu koordinatörü Yenilikçi bir KOBİ olmalıdır.

• Proje konsorsiyumu  birbirinden bağımsız en az 2  ortaktan oluşmalıdır.

• Proje konsorsiyumu en az 2 Eurostars üye ülkesi ortaktan oluşmalıdır. (En az biri AB üyesi ya da asosiye ülkesi olmalı)

• KOBİ ya da KOBİlerin bütçesi (altyüklenici masraflarını çıkardıktan sonra) toplam bütçenin en az %50 sine denk gelmelidir.

• Hiçbir kurum ya da ülkenin bütçe payı toplam proje bütçesinin %70’ini aşmamalıdır.

• Proje süresi maksimum 36 aydır.

• Proje sivil amaçlı olmalıdır.

• İlgili çağrı kapsamında, konsorsiyumdaki Türk ortakların toplam proje bütçesi 500.000 Avroyu geçemez.

TEYDEB 1709 Programı ve Ön Kayıt Hakkında Sorularınız için:

 

1709@tubitak.gov.tr

teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr

 

Eurostars-3 Programı Hakkında Sorularınız için:

Dr. Ayda KARA PEKTAŞ

E-posta: eureka@tubitak.gov.tr

Telefon: 03122981729

Benzer Haberler