ıhı
  29 Kasım 2023

Değerli Araştırmacılar,

Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) sağlık alanındaki araştırma ve yenilik projelerine fon sağlayan bir kamu-özel sektör kurumsallaşmış ortaklığıdır.

IHI çağrılarına başvuru yaparak, sağlık alanında çığır açıcı, disiplinlerarası ve sektörler arası araştırma ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirecek iş birlikleri kurabilir, hasta odaklı bir araştırma ekosistemine dahil olarak, hastalar ve toplum için somut fayda yaratacak proje ekiplerinde yer alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

IHI çağrılarına başvuru yapmak için bir konsorsiyum kurulması gerekmekte olup, konsorsiyumda koordinatör/proje ortağı olarak yer alabilirsiniz. Güçlü bir konsorsiyum kurmak veya bir konsorsiyumda ortak olarak yer almak için ortak arama süreçleri için önemli ipuçları paylaşılmıştır.

IHI-5 çağrıları (son başvuru tarihi 16 Ocak 2024)  için başvurular devam etmekte olup, bu çağrılara yönelik gerçekleşmiş olan etkinlikte yapılan sunumlara link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Sunum dosyalarında çağrılarla ilgili bilgilendirmeler, ilgili başlık kapsamında ortak aramaya yönelik yapılan sunumlar ve ortaklık kurmak isteyen kişilerin iletişim bilgileri yer almaktadır. Ortak arama platformu üzerinden birebir toplantılar yapma fırsatı yakalayabilir, toplantı ayarlamalarını nasıl yapacağınızı gösteren sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

Açılması planlanan IHI-6 ve IHI-7 çağrılarının taslak çağrı dokümanları güncellenmiştir. Bu çağrılar için bir bilgi günü düzenlenecek olup, bu etkinlikte ortak arama sunumlarının yapılmasına da fırsat verilecektir.

Önemli Dokümanlar:

IHI Çağrıları Başvuru Kılavuzu

Sıkça Sorulan Sorular

Benzer Haberler