IHI
  15 Eylül 2023

Bir kamu-özel sektör ortaklığı olan Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) tarafından, kuruluşların IHI projelerinde katkı sağlayan kuruluş (contributing partner) olarak yer alabilmesine yönelik bir webinar düzenlenecektir.

Bu ortaklığa özel bir araştırma alanında destek sağlamak isteyen (IHI’nin endüstri ortağı olmayan) kuruluşlar, IHI-Katkı Sağlayan Kuruluş olarak süreçlerde yer almak için başvuruda bulunabilmektedirler. Bu statüde yer alacak olan kuruluşların kendi öz kaynakları ile katkı vermeleri (araştırmacı zamanı, laboratuvar imkanları, veri vb.) veya belirli bir IHI projesi/projeleri özelinde nakdi katkıda bulunmaları gerekmektedir.

Gerçekleşecek olan etkinlikte, katkı sağlayan kuruluşun rolü, avantajları, başvuru süreci, uygunluk kriterleri, yasal hususlar vb. konulara değinilecek ve katılımcılardan gelen sorulara yanıt verilecektir.

Etkinlik, 12 Ekim 2023, saat 16:00-17:30’de gerçekleşecek olup, toplantıya link üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Benzer Haberler