"Yeşil Geleceğe Doğru: Avrupa Yeşil Mutabakat" Uluslararası Proje Pazarı
  16 Kasım 2023  - 16 Kasım 2023  /   Tangla Hotel Brussels Avenue Emmanuel Mounier 5 , Woluwé St Lambert 1200 Brussels , Belgium

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 16 Kasım 2023 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek olan "Yeşil Geleceğe Doğru: Avrupa Yeşil Mutabakat" Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği’ni duyurmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal – EGD) 2023 etkinliği, Avrupa’nın ve Türkiye'nin araştırma ve inovasyon topluluklarını bir araya getirme konusundaki azmiyle, Avrupa'yı ilk iklim-nötr kıta yapma yolundaki iş birliği için katılımcıları adına ideal bir buluşma noktası sunmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yeşil Mutabakat nezdindeki stratejik öncelikleri, politikaları ve ortak hedefleriyle uyum içerisinde tasarlanan etkinlik; farklı araştırma, geliştirme, endüstri ve inovasyon ekosistemlerinden bir araya gelecek 300’ü aşkın Türk ve Avrupalı katılımcıya Avrupa’nın öncü proje fikirlerini keşfetme imkânı ve Ufuk Avrupa yeni dönem çağrıları hakkında bilgi edinme fırsatı sunmayı hedeflemektedir.

Yeşil Mutabakat Proje Pazarı Etkinliği, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak hedefleri doğrultusunda akademik üstünlüğü, girişimcilik ruhunu, sivil toplumu ve bu itibarla geleceğin Ufuk Avrupa projelerini geliştirmeleri amacıyla Türk ve Avrupalı paydaşları bir araya getirecektir.

Bir tam gün sürecek olan bu prestijli etkinlik, Yeşil Mutabakat’ın hedeflerine entegre edilmiş zengin çalıştay programları vasıtasıyla tüm katılımcılara bilimsel ve teknolojik yeteneklerini, ilgi alanlarını ve fikirlerini sergileme imkânı sunacaktır.

Çalıştay 1 – Küme 5: Enerji ve Mobilite: Temiz ve Sürdürebilir Bakış Açısı - Yeşil Mutabakatın bileşenleri temiz enerji ve sürdürülebilir mobilite kesişimini keşfedin.

Çalıştay 2 – Küme 6: Döngüsel Ekonomi ve Biyoekonomi, Gıda ve Tarım, Sıfır Atık - Döngüsel ekonominin dönüştürücü potansiyelini keşfederken, biyoekonomi, gıda ve tarım ile sıfır atık girişimlerindeki yenilikçi yaklaşımları gözlemleyin.

Çalıştay 3 – Küme 4 & Araştırma Altyapısı: Dijital, Endüstri & Araştırma Altyapısı - Dijital ve endüstriyel teknolojilerdeki ilerlemenin ekonominin ve toplumun tüm sektörlerini nasıl şekillendirdiğini keşfedin.

Çalıştay 4 – Küme 2: Yeşil Mutabakat’a Sosyal Bilimlerin Entegrasyonu - Toplumsal entegrasyonun, Avrupa Yeşil Mutabakatına vatandaş katılımının ne kadar önemli olduğunu fark edin.

Avrupa Komisyonu ve Ülkemizden yüksek düzeyde katılımın beklendiği etkinlik, katılımcılar için iş birliği ağlarını geliştirmelerinin ötesinde, çok ortaklı projelerin geliştirilmesi, konsorsiyumların oluşturulması, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve uluslararası uzmanlar ile bir araya gelmek adına değerli fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, etkinlik süresince Türkiye ve Avrupa’dan katılımcılar proje fikirlerini araştırma ve inovasyon ekosistemlerine sunma şansına erişebilecek ve meslektaşları ile sürdürülebilir iş birlikçi proje oluşturma fırsatlarını yakalamak için ikili görüşmeler tertip edebilecektir.

Etkinliğe katılım için, B2match platformuna kaydolunarak eksiksiz bir şekilde iş birliği profillerinin ve ilgi alanlarının tamamlanması beklenmektedir: https://eugreendeal.b2match.io/signup

Türkiye ve Avrupa'dan katılım gösterecek onaylı katılımcıların seyahat ve konaklama konusundaki olası destek koşul ve kriterlerine ilişkin daha fazla ayrıntıya https://eugreendeal.b2match.io/page-3321 adresinden ulaşabilirsiniz.

Etkinliğe katılacak seçkin konuklar arasında, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih KACIR, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL, Büyükelçi, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimî Temsilcisi Sayın Faruk KAYMAKCI (TBC) ve Avrupa Komisyonu’nun Değerli Temsilcileri yer almaktadır.

Etkinlik gündemine ulaşmak için tıklayın.

Etkinlik Adresi:

Tangla Hotel Brussels

Avenue Emmanuel Mounier 5 , Woluwé St Lambert

1200  Brussels , Belgium

"Yeşil Geleceğe Doğru: Avrupa Yeşil Mutabakat” Proje Pazarı etkinliği, Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi ve TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı AB Çerçeve Programları Müdürlüğü Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen üçüncü uluslararası proje pazarı etkinliği olma özelliği taşımaktadır.

Benzer Haberler