17 Ağustos 2022

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Latin Amerika'da ortak tarihi, kültürel ve sosyal bağlarımız olan topluluklar hakkında çalışmaları desteklemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, 19. yüzyılda Osmanlı topraklarından Latin Amerika'ya göç eden Los Turcos ismi ile anılan toplulukların Latin Amerika'daki varlıkları, göç ve başarı hikâyeleri, anavatanları ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri gibi konuları kapsayan akademik çalışmalara yönelik Latin Amerika'ya Los Turcos Göçü Araştırma Destek Programı hayata geçirilmiştir.

Araştırmaya konu Latin Amerika ülkelerinde azami 6 aylık bir süre içinde bireysel veya araştırma ekipleri tarafından gerçekleştirilecek akademik saha araştırmalarına destek sağlamayı hedefleyen programa yönelik başvurular 12 Eylül 2022 tarihine kadar https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Programın detaylarına https://www.ytb.gov.tr/duyurular/los-turcos erişilebilmekte olup başvuru süreci için losturcos@ytb.gov.tr e-posta adresi üzerinden teknik destek alınabilmektedir.

Benzer Haberler