14.12.2021
Misyonlar, Karbonsuz ve Akıllı Şehirler Misyonu, Kanser Misyonu, Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu, Sağlıklı Okyanuslar, Denizler, Kıyı ve İçsular Misyonu