Genel Bilgi

Ortaklık, hayvan bulaşıcı hastalıkların kontrolünü ve hayvan refahını, hayvan üretimini sürdürecek ve halk sağlığını koruyacak koordineli bir şekilde iyileştirmek için anahtar bilgi, hizmet ve ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Referans laboratuvarları, finansman kurumlarını içerecek ve özel sektörle işbirliği yapacaktır.

2030'a kadar programlar daha da uyumlu hale getirilecek, hayvan sağlığı ve refahı araştırma ve inovasyon ekosistemi daha güçlü hale gelecek, hazırlıkları artıracak ve öncelikli bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek, antimikrobiyal dirençle mücadele etmek ve hayvan refahını iyileştirmek için ek çözümler sunacaktır.

Ortakların beklenen türü ve bileşimi: Mutlaka: Avrupa'da hayvan sağlığı alanında kamu araştırma programı sahipleri / yöneticileri; vakıflar gibi muhtemelen araştırma fon sağlayıcıları
Ayrıca; 

  • Hayvan sağlığı araştırmalarına yönelik çabaları koordine etmeye istekli Avrupa dışındaki ülkelerden kamu araştırma programı sahipleri / yöneticileri
  • 'endüstriyel' sektör (KOBİ'ler dahil), özellikle ilaç endüstrisi, teşhis endüstrisi
  • Ortaklar veya paydaşlar olarak kapsama bağlı olarak: yem (katkı maddeleri) endüstrisi gibi ilgili alanlardaki kamu veya özel aktörler; hayvan refahı; genomik; çevresel Sağlık; hassas tarım
  • Paydaşlar olarak: veterinerlik mesleği, hayvan yetiştiriciliği topluluğu; kuruluşlar (OIE, FAO; EFSA; EMA)

Bütçe

Henüz netleşmedi

Çağrı Bilgileri

Ortaklık başlangıç tarihi 2023/2024 için planlanmaktadır, daha detaylı bilgi sonraki bir aşamalarda sunulacaktır. 

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre