Genel Bilgi

Kapsayıcı bir platform olarak hareket eden ve ulusal, yerel ve Avrupa Araştırma ve Yenilik programlarını birbirine bağlayan bu Ortaklık aşağıdaki beş hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır:

  • Avrupa genelinde biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin izlenmesini iyileştirmek,
  • Biyoçeşitlilik krizi ve biyoçeşitlilik kaybının itici güçleri ile mücadele etmek için bilime dayalı, eyleme geçirilebilir bilgi üretmek,
  • Doğa temelli çözümler gibi araçların geliştirilmesi, devreye alınması ve değerlendirilmesi için kanıt tabanını güçlendirmek,
  • Biyoçeşitlilik için iş gerekçesi oluşturmak,
  • Avrupa'da biyoçeşitlilik politikalarının oluşturulması için bilime dayalı verimli desteğin sağlanması,
     

Bütçe

Henüz netleşmedi

Çağrı Bilgileri

Ortaklık başlangıç tarihi 2021/2022 için planlanmaktadır, daha detaylı bilgi sonraki bir aşamalarda sunulacaktır. 

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre