Genel Bilgi

CBE JU, Avrupa'daki sektörler ve bölgeler arasında çok ölçekli biyorafineriler aracılığıyla biyokütlenin sürdürülebilir tedarikini ve biyo-tabanlı ürünlere dönüştürülmesini geliştirecek ve genişletecektir. Ortaklık, yeni biyo-tabanlı ürünler, mallar ve malzemeler üretmek için tarım, sanayi ve belediye sektörlerinden gelen biyolojik atıkların kullanımı gibi döngüsel yaklaşımları destekleyecektir.
CBE'nin ana hedeflerinden biri, biyoekonomiyi destekleyen ve endüstri tarafından benimsenmesini teşvik eden bilimsel disiplinler genelinde Ar-Ge'ye yatırım yapmak, böylece kırsal ve marjinal bölgeleri canlandırmak amacıyla biyo-tabanlı yeniliğin bölgesel ölçekte uygulanmasına yardımcı olmak olacaktır.

Bütçe

Henüz netleşmedi

Çağrı Bilgileri

Ortaklık başlangıç tarihi 2022/2023 için planlanmaktadır, daha detaylı bilgi sonraki bir aşamalarda sunulacaktır. 

İlgili Küme

Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre