Genel Bilgi

EIT Dijital, Avrupa'da ekonomik büyüme ve yaşam kalitesi için dijital teknoloji yeniliğini ve girişimcilik yeteneğini geliştirmek amacıyla 2010 yılında başlatıldı.  EIT Dijital, 130'u aşkın Avrupa şirketi, KOBİ, start-up, üniversite ve araştırma enstitüsünün ortaklığından oluşan girişimcileri bir araya getirmektedir [1] .

Genel Merkezi Brüksel’de olan EIT Dijital’in Berlin, Eindhoven, Londra, Helsinki, Paris, Stockholm, Trento, Budapeşte ve Madrid'te inovasyon merkezleri bulunmaktadır [2] .

 

Odak alanları

EIT Dijital alanında şu anda beş eylem hattı bulunmaktadır.

Dijital Endüstri: Dijital Endüstri Eylem Hattı, üretimden perakende satışa kadar olan kesintisiz süreci;  lojistik ve tüketici katılımı gibi ilgili destekleme fonksiyonlarını kapsar. Bu eylem hattının misyonu, üretim ve perakende sektöründeki verimliliği artırmak, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi ele almak; üretim ve lojistikte doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktır [3] .

Dijital Şehirler: Dijital Şehirler Eylem Hattı, şehir aktörleri (hükümet, şehir hizmet sağlayıcıları, sanayi ve vatandaşlar) arasındaki merkezi; katılımcı ve işbirliğine dayalı etkileşimler yoluyla şehirlerin dijital dönüşümünü güçlendirmektedir. Bu dönüşüm şehirlerdeki çığır açıcı bilgi, mobilite ve güvenlik hizmetlerinin yayılmasını sağlar [4] .

Dijital Refah: Dijital Refah Eylem Hattı, sağlıklı kalmak (önleme ve erken teşhis) veya mevcut bir kronik durumla başa çıkmak için dijital teknolojileri güçlendirmektedir. Hem fiziksel hem de zihinsel refah göz önünde bulundurulur [5] .

Dijital Altyapı: Dijital Altyapı Eylem Hattı, güvenli, sağlam, duyarlı, akıllı iletişim ve hesaplama olanakları sağlayarak dijital dönüşümün temel etkinleştiricisidir. Daha spesifik olarak, ağ kurmayı: mobil genişbant altyapısı, ağların yazılımlaştırılması ve nesnelerin interneti; hesaplamayı: bulut hesaplama, Büyük Veri ve Yapay Zeka; güvenliği: gizlilik, siber güvenlik ve dijital kimlik yönetimini hedefler [6] .

Dijital Finans: EIT Dijital, finans endüstrisinin karşılaştığı zorluklara uyum sağlamasına yardımcı olacak yenilikçi araç ve hizmetlerin oluşturulmasını desteklemek için 2018'de Dijital Finans Eylem Hattını kurdu [7]. Dijital Finans Eylem Hattı, finans endüstrisi için en önemli üç sektöre odaklanmaktadır: perakende bankacılık sektörü, kurumsal bankacılık hizmetleri ve kazanç/varlık yönetimi sektörü [8]

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT Dijital web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_digital_pressrelease_sia_launch.pdf

[2] https://www.eitdigital.eu/about-us/locations/

[3] https://www.eitdigital.eu/newsroom/digital-industry/

[4] https://www.eitdigital.eu/newsroom/digital-cities/

[5] https://www.eitdigital.eu/innovation-entrepreneurship/digital-wellbeing/

[6] https://www.eitdigital.eu/newsroom/digital-tech/

[7] https://www.eitdigital.eu/newsroom/digital-finance/

[8] https://www.eitdigital.eu/newsroom/news/article/innovation-made-in-europe-what-new-disruptive-technologies-are-expected-in-2018/