Genel Bilgi

EIT Gıda, gıda ekosistemimizi dönüştürmek amacıyla 2016 yılında başlatıldı. EIT Gıda, tüketiciler ile işletmeler, start-up’lar, araştırmacılar ve öğrencileri bir araya getirerek sağlığımızı iyileştiren ve kaliteli gıdaya erişimi geliştiren yenilikçi ve ekonomik açıdan sürdürülebilir girişimleri desteklemektedir [1] .

EIT Gıda ortakları, Avrupa'nın önde gelen gıda şirketlerinin, araştırma ve eğitim kurumlarının 50'den fazlasını temsil etmektedir. EIT Gıda ağı ayrıca, Avrupa'nın en iyi tarımsal gıda teknolojisi start-up’larını bir araya getiren Rising FoodStars Association'ı da içermektedir [2] .

Genel Merkezi Leuven/Belçika'da olan EIT Gıda’nın 5 Ortak Lokasyon Merkezi (Co-Location centre, CLC) bulunmaktadır: CLC Batı: Belçika, Fransa, İsviçre; CLC Merkez: Almanya, Hollanda, Avusturya; CLC Güney: İspanya, İtalya, İsrail, Portekiz, Yunanistan; CLC Kuzeybatı: İngiltere, İrlanda, İzlanda; CLC Kuzeydoğu: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İsveç ve Ukrayna [3,4] .

EIT Gıda'nın altı stratejik hedefi bulunmaktadır [5]:

  1. Düşük tüketici güveninin üstesinden gelmek: EIT Food, Avrupalı ​​vatandaşları kapsayıcı ve güven veren akıllı bir gıda sistemine geçiş sürecinde desteklemektedir.
  2. Sağlıklı beslenme için tüketici değerli gıdalar yaratmak: EIT Gıda, bireylerin bilinçlenmesini ve uygun fiyatlı kişisel beslenme seçimleri yapmalarını sağlamaktadır.
  3. Tüketici merkezli bir gıda sistemi kurmak: EIT Gıda, tüketicileri ve endüstriyi eşit ortaklar olarak ele alan dijital bir gıda tedarik ağı geliştirmektedir.
  4. Kaynak yönetimiyle sürdürülebilirliği geliştirmek: EIT Gıda, geleneksel “üret-kullan-at” modelini döngüsel bir biyo-ekonomiye dönüştürmek için çözümler geliştirmektedir.
  5. Yenilik yapmak ve ilerlemek için eğitmek: EIT Food, gelişmiş eğitim programları aracılığıyla 10.000'den fazla öğrenciye, girişimciye ve uzmana “gıda sistemi” becerileri sağlamaktadır.
  6. Gıda girişimciliğini ve yeniliğini katalize etmek: EIT Gıda, iş yaratmanın her aşamasında yeniliği teşvik etmektedir.

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT Gıda web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://www.eitfood.eu/

[2] https://www.eitfood.eu/about-us

[3] https://www.eitfood.eu/about-us/#our-locations

[4] https://www.eitfood.eu/contact/

[5] https://www.eitfood.eu/about-us/our-ambition