Genel Bilgi

EIT İklim-KIC, 2010 yılında, sıfır karbonlu ekonomi ve iklime dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla dinamik bir topluluğu bir araya getirmek, ilham vermek ve güçlendirmek için başlatıldı [1].

EIT İklim-KIC, iş dünyası, akademi ve kamu ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki ortakları bir araya getirerek uzmanlık ağları yaratır; bu sayede yenilikçi ürünler, hizmetler ve sistemler geliştirilebilir, piyasaya sürülebilir ve ölçeklendirilebilir [2].

EIT İklim-KIC üniversiteleri, işletmeleri, şehirleri ve STK'ları kapsayan 270'ten fazla küresel ortağa sahiptir [3]. EIT İklim-KIC programları 2.000 'den fazla start-up’ı desteklemiştir. Her yıl 200-300 start-up topluluğa katılmaktadır [4].

Genel Merkezi Londra'da bulunan EIT İklim-KIC altı coğrafyada faaliyet göstermektedir: Akdeniz: Fransa, İtalya, İspanya; Kuzey-Doğu: Almanya ve Polonya; Benelüks: Hollanda ve Belçika; Alpler ve Macaristan: Avusturya, İsviçre; İskandinav: Danimarka, İsveç ve Finlandiya; İngiltere ve İrlanda [1].

Odak alanları

İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu dört ana başlıkta ele alınmaktadır:

Kentsel Geçişler: Bu alan dahilinde kentsel ortamları karbondan arındırılmış ve iklime dayanıklı yerlere dönüştürmek için entegre, birlikte çalışabilir (interoperable), ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir sistemik çözümler geliştirilmektedir [1,5].

Sürdürülebilir Üretim Sistemleri: Bu alan dahilinde karbon-nötr (karbonsuz) bir Avrupa ekonomisi sağlayacak, iklim dostu ve ekonomik açıdan uygun döngüsel üretim modelleri geliştirilmektedir [6].

Karar Metrikleri ve Finansmanı: Bu alan dahilinde iklim eylemini hızlıca artırmak için gereken finansmanı yönlendirmek ve harekete geçirmek adına ölçütler ve finansal mekanizmalar geliştirilmektedir. Kamu ve özel finans aktörlerinden politika yapıcılara ve hükümetlere kadar tüm sektörlere inovasyon yoluyla finansman sağlamak için bir platform sunulmaktadır [7].

Sürdürülebilir Arazi Kullanımı: İklim değişikliği, tarımsal verimliliği ve gıda üretiminin istikrarını etkileyen küresel gıda güvenliği için büyük bir tehdit çarpanıdır. Bu alan dahilinde tarımı dekarbonize ederek daha verimli ve üretken olmasını sağlayacak yeni yaklaşımlar desteklenmektedir [8].

Diğer Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen EIT Climate-KIC web sayfasını ziyaret ediniz.

[1] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-climate-kic

[2] https://www.climate-kic.org/who-we-are/what-is-climate-kic/

[3] https://www.climate-kic.org/our-community/our-partners/

[4] https://www.climate-kic.org/our-community/our-startups/

[5] https://www.climate-kic.org/areas-of-focus/urban-transitions/why-urban-t...

[6] https://www.climate-kic.org/areas-of-focus/sustainable-production-system...

[7] https://www.climate-kic.org/areas-of-focus/decision-metrics-finance/why-decision-metrics-finance/

[8] https://www.climate-kic.org/areas-of-focus/sustainable-land-use/why-sust...