Genel Bilgi

Avrupa imalatı, ikiz bir ekolojik ve dijital geçişin merkezinde yer almaktadır. İmalat şirketleri, teknolojik liderliği sürdürmeli ve rekabetçi kalmalıdır. Yapay zekanın entegrasyonu, endüstriyel verilerin kullanımı, döngüsel ekonomiye dönüşüm, çeviklik ve hızlı çözüm oluşturma ihtiyacı gibi ilişkili zorlukların boyutu ve karmaşıklığı, kaynakların bir araya getirilmesini ve yeni bir işbirliği yaklaşımını gerektirmektedir. 

Made in Europe Ortaklığı, Avrupa'nın önde gelen feneri ve bu değişimin itici gücü olacak; akademi, endüstri, sivil toplum kuruluşları ve kamu sektöründen gelen imalat ve ilgili Avrupa endüstriyel ekosistemlerinin önemli aktörlerini bir araya getirecektir. Ortaklık, ulusal ve bölgesel imalat teknolojisi girişimleri, gerekli disiplinler ve teknolojiler için bir platform görevi görecek, ölçek ekonomileri ve ortak bir anlayış oluşturacak, hedeflerin ve önceliklerin sıralanmasını sağlayacaktır. Araştırma sonuçlarının ivedilikle kullanılması ve uygulanması için ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde kilit aktörlerle stratejik işbirliği geliştirilecektir.

Birleştirilmiş uzmanlık ve kaynaklara dayanan Made in Europe ortaklığı, Avrupa'da sürdürülebilir imalat için ses motoru olacaktır. Avrupa imalat ekosistemlerini, teknolojide küresel liderliğe, döngüsel endüstrilere ve esnekliğe doğru destekleyecektir. Ortaklık, Avrupa'da rekabetçi, yeşil, dijital, dirençli ve insan merkezli bir imalat endüstrisine katkıda bulunacaktır.

Made in Europe Ortaklığının dört Genel Amacı vardır:

  • 1.    Avrupa liderliğini & imalat mükemmelliğini sağlamak 
  • 2.    Döngüsel ve iklim-nötr imalata ulaşmak
  • 3.    İmalat endüstrisinin dijital dönüşümünde uzmanlaşmak
  • 4.    İlgi çekici katma değerli imalat işleri yaratmak

 

Bu dört Ortaklık Hedefi, imalatı ele alan farklı AB politikalarıyla ilgilidir: bunlar (i) Avrupa için yeni endüstriyel strateji, (ii) Avrupa Yeşil Mutabakatı, (iii) dijital çağa uygun bir Avrupa ve insanlar için çalışan bir ekonomidir.

Etki oluşumuna net bir odaklanma sağlayarak Made in Europe Ortaklığını yönlendiren dört Spesifik Hedef vardır (bkz. Tablo 1 Sütun 1). Spesifik hedefler, daha sonra gelecekteki çalışma programlarının hazırlanması için girdi haline gelecek olan daha ayrıntılı Araştırma ve Yenilik Hedeflerine bölünecektir (bkz. Tablo 1 Sütun 2).

Tablo 1. Made in Europe ortaklığının Spesifik Hedefleri ve Araştırma & Yenilik Hedefleri

Spesifik HedeflerAraştırma & Yenilik Hedefleri
1. Verimli, esnek ve akıllı fabrikalar ve değer zincirleri 1.1. Tahmine dayalı kalite ve tahribatsız muayene yöntemleri dahil olmak üzere sıfır-hata ve sıfır-duruş-süresi yüksek hassasiyetli imalat
1.2. Minyatürleştirme ve fonksiyonel entegrasyon için imalat
1.3. Ölçeklenebilir, yeniden yapılandırılabilir ve esnek ilk seferde doğru üretim
1.4. Üretken, mükemmel, sağlam ve çevik üretim zincirleri için yapay zeka
1.5. Akıllı ve kompleks ürünler için gelişmiş üretim süreçleri
1.6. Dinamik değer ağlarında akıllı fabrikaları destekleyen veri 'ana yolları' ve veri uzayları
2. Döngüsel ürünler & İklim-nötr imalat2.1. Ultra verimli, düşük enerjili ve karbon-nötr üretim
2.2. Döngüsel ekonomi için yeniden imalat ve geri dönüşüm teknolojileri
2.3. Yeni ve ikame malzemelerle imalat
2.4. Üründen üretim hatlarına, fabrikalara ve ağlara kadar Sanal uçtan uca yaşam döngüsü mühendisliği ve imalatı
2.5. Döngüsel ürün ve üretim sistemleri yaşam döngüleri için dijital platformlar ve veri yönetimi
2.6: Öngörücü üretim yetenekleri & Geleceğin lojistiği
3. Yeni entegre iş, ürün-hizmet ve üretim yaklaşımları; yeni kullanım modelleri3.1. Müşteri odaklı imalat değeri ağları için işbirlikçi ürün-hizmet mühendisliği
3.2. Müşterilere veya tüketicilere yakın imalat süreçleri ve yaklaşımları (kentsel imalat dahil)
3.3. Ürün ve üretim yaşam döngüsü boyunca şeffaflık, güven ve veri bütünlüğü
3.4. Dinamik değer ağlarında akıllı fabrikalar için güvenli iletişim ve IP yönetimi
4. İnsan merkezli ve insan odaklı imalat inovasyonu4.1. Araştırma geliştirme süreçlerinin yaratıcılığını ve üretkenliğini destekleyen dijital platformlar ve mühendislik araçları
4.2. Artırılmış ve sanal gerçeklik ve dijital ikizler kullanarak insan cihaz etkileşimini iyileştirme
4.3. İmalatta insan & teknoloji tamamlayıcılığı ve mükemmelliği
4.4. İmalat inovasyonu ve değişim yönetimi
4.5. KOBİ'ler tarafından gelişmiş imalat teknolojilerinin tam endüstriyel dağıtımına yönelik teknoloji doğrulama ve geçiş yolları

Made in Europe Ortaklığı, Avrupa'da araştırma ve inovasyona her yıl düzinelerce milyar Avro yatırım yapan binlerce sanayi şirketinden oluşan bir ağa yerleştirilmiştir. Made in Europe Ortaklığı tarafından belirlenen zorlukların ve fırsatların üstesinden gelmek için yatırılacak olan fon, şirketler, enstitüler ve üniversiteler arasındaki ortak araştırmalara odaklanacaktır. 

Made in Europe Ortaklığı Yönetimi, üç grup aktör arasındaki sürekli etkileşimden oluşur: (i) EFFRA (European Factories of Future Research Association, ortaklığın özel tarafı) tarafından temsil edilen geniş imalat paydaş topluluğu, (ii) Avrupa Komisyonu ve (iii) üye devletler.

Made in Europe Ortaklığı’nda mümkün olduğu kadar çok aktörün sesinin duyulması ve kendilerini ifade edebilmesi son derece önemlidir. Ortaklığın özel tarafı olan EFFRA, çeşitli sektörlerden imalat uzmanlığını bir araya getirecektir, örneğin:
- makine ve diğer teknoloji sağlayıcıları (makine aletleri, robotik ve diğer üretim ekipmanı tedarikçileri)
- endüstriyel BİT çözümü ve yazılım sağlayıcıları
- otomotiv, havacılık ve tüketim malları endüstrisi, örneğin: üretim ekipmanı kullanıcıları
- bileşen tedarikçileri - malzeme sağlayıcıları (çelik, kimyasallar, katkı maddesi için güç üreticileri vb.)
- Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları 
- İmalatla ilgili uygulamalı araştırma veya eğitimde aktif üniversiteler
- EFFRA ağının parçası olan 100.000 KOBİ'ye erişim sağlayan sanayi birlikleri ve kümeleri.

Türkiye’den Made in Europe Ortaklığı’nın özel tarafı olan EFFRA’ya üye kurum/kuruluşlar: Arçelik, Ford Otosan, Teknopar


Bu sayfada yer alan bilgiler, Made in Europe Ortaklığı’nın Taslak Teklifi’ndeki bilgilerden derlenmiştir. Detaylı bilgi için, Made in Europe Ortaklığı Taslak Teklifi’ne https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-made-in-europe.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.