Genel Bilgi

Bu Ortaklık kapsamında, yeni pandemilere karşı AB’nin hazırlığı ve dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla, ortaklaşa kararlaştırılan hedefler ile stratejik araştırma ve yenilik ajandası (SRIA) doğrultusunda Ar-Ge fonlarının ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde koordinasyonu amaçlanmaktadır. Ortaklığın 2022-2023 yıllarında başlaması planlanmaktadır.

Bütçe

N/A

Çağrı Bilgileri

Ortaklığın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi, stratejik araştırma ajandasının oluşturulması için çalışmalar, HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-06: Building a European partnership for pandemic preparedness başlıklı Koordinasyon ve Destek (CSA) çağrısı kapsamında 2 Milyon Avro bütçe ile desteklenecektir. Projede, Ar-Ge fonlayan kuruluşların, politika yapıcıların, sağlık hizmeti sağlayıcıların ve araştırma topluluklarının bir araya gelerek Ortaklığın çerçevesini oluşturması beklenmektedir.

İlgili Küme

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en