Genel Bilgi

Processes4Planet, proses endüstrisi şirketlerini ve sektör birliklerini (çimento, seramik, kimya, mühendislik, mineraller, demir dışı metaller, kağıt hamuru & kağıt, çelik, rafineri ve su), küçük ve orta ölçekli işletmeleri, araştırma ve teknoloji kuruluşlarını, STK'ları, bölgeleri ve diğerlerini biraraya getiren benzersiz, sektörler arası Araştırma & Inovasyon ortaklığıdır. 

Avrupa için Yeni Sanayi Stratejisi ile tam tutarlılık içinde olan Processes4Planet, Avrupa proses endüstrilerini döngüsel hale getirmek ve 2050'ye kadar AB düzeyinde tam iklim nötrlüğünü elde etmek için ihtiyaç duyduğumuz inovasyonları geliştirmeyi ve uygulamayı hedeflemektedir.  İnovasyonlar, iklim ve çevre konularında entegre bir yaklaşıma sahip olacaktır. 

Processes4Planet, sektörler arası teknolojik ve teknolojik-olmayan inovasyon çalışmalarıyla üç genel hedefe ulaşacaktır:

  • İklim nötr çözümler geliştirmek ve uygulamak,
  • Enerji ve hammadde döngülerini kapatmak,
  • İklim nötr ve döngüsel çözümlerde küresel bir liderliğe ulaşmak, yeniliği hızlandırmak, kamu ve özel yatırımların önünü açmak (rekabetçilik)

Processes4Planet, 2030 yılına kadar beklenen CO2 emisyon azaltımlarını sağlamak ve 2050 yılına kadar tam etkisini elde etmek için, gelişmekte olan teknolojiler ve halihazırda daha yüksek THS'lerinde geliştirilmiş teknolojilerin ölçeklendirilmesi üzerinde çalışacaktır.  Processes4Planet, sektörler arası Araştırma & Inovasyon yol haritasını dört dönüşüm koluna dayalı olarak uygulayacaktır:

  • Dört temel itici gücüyle proses inovasyonu: enerji karışımı (H2 dahil), enerji ve kaynak esnekliği / verimliliği, endüstriyel proseslerin elektrifikasyonu, Karbon Tutma ve Kullanımı (CO2),
  • Endüstriyel-kentsel simbiyoz,
  • Dijitalizasyon
  • Teknolojik-olmayan inovasyon

Processes4Planet'in yol haritasında, ortaklık hedeflerine ulaşılmasına öncülük edecek 14 İnovasyon Alanı belirlenmiştir (bkz. Tablo 1 Sütun 1). Processes4Planet'in yol haritasında, farklı inovasyon alanlarının yolları olarak toplam 36 İnovasyon Programı belirlenmiştir (Bkz. Tablo 1 Sütun 2).

Table 1: Processes4Planet Ortaklığı’nın İnovasyon Alanları ve İnovasyon Programları

İnovasyon Alanlarıİnovasyon Programları
1. Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu 1a. Yenilenebilir ısı ve elektriğin entegrasyonu
1b. Biyoenerji, atık ve diğer yeni yakıtların entegrasyonu
1c. Hibrit yakıt geçiş Teknolojileri
1d. Esneklik ve talep yanıtı
2. Isının yeniden kullanımı2a. Isının yeniden kullanımında gelişmiş teknolojiler
3. Termal proseslerin elektrifikasyonu3a. Isı pompaları
3b. Elektrik-bazlı ısıtma teknolojileri 
4. Elektrikle çalışan prosesler 4a. Elektrokimyasal dönüşüm 
4b. Elektrikli ayrıştırma prosesleri
5. Hidrojen entegrasyonu 5a. Alternatif hidrojen üretim yolları 
5b. Endüstriyel proseslerde hidrojen kullanımı 
5c. Hidrojen depolama
6. Kullanım için CO2 yakalama6a. Esnek CO2 yakalama ve arıtma teknolojileri
7. Minerallerde CO2 kullanımı

7a. Beton üretiminde CO2 kullanımı

7b. Yapı malzemeleri mineralizasyonunda CO2 kullanımı

8. Kimyasallarda ve yakıtlarda CO2/CO kullanımı8a. Yapay fotosentez
8b. CO2'nin kimyasallara veya yakıtlara katalitik dönüşümü
8c. CO2 ve CO'nun polimerlerde yapı taşı olarak kullanılması
8d. CO'nun kimyasallarda veya yakıtlarda kullanımı
9. Enerji ve kaynak verimliliği 9a. Yeni nesil kataliz 
9b. Çığır açan verimlilik iyileştirmesi 
10. Malzemelerin döngüselliği 10a. Proses endüstrilerinin yenilikçi malzemeleri
10b. Malzemelerin doğal geri dönüştürülebilirliği
10c. İkincil kaynakları iyileştirmek/geliştirmek
10d. Atık su valorizasyonu
11. Endüstriyel-kentsel simbiyoz 11a. Endüstriyel-kentsel simbiyozun gösterimi
12. Döngüsel bölgeler12a. Avrupa Uygulama Topluluğu
12b. Döngüsellik Merkezlerinin Geliştirilmesi
13. Dijitalizasyon13a. Dijital malzeme tasarımı
13b. Dijital proses geliştirme ve mühendislik
13c. Dijital tesis işletimi
13d. Akıllı malzeme ve ekipman izleme
13e. Özerk entegre tedarik zinciri yönetimi
13f. Endüstriyel-kentsel simbiyozun dijitalleşmesi
14.Teknolojik-olmayan yönler14a. Integration of non-technological aspects in calls
14b. Human resources, skills and labour market

 

Açık ve sektörler arası yaklaşımı sayesinde Processes4Planet, tüm proses inovasyon ekosistemini bir araya getirmek için benzersiz bir konuma sahiptir. Ortaklığın özel tarafı olan Association SPIRE aracılığıyla, AB proses endüstrisi, sonuçları sunmak ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için kamu sektörleri (AB, ulusal ve bölgesel düzeyler), KOBİ'ler, sivil toplum, akademi, teknoloji ve araştırma merkezleri, ayrıca fonlama ve finansman kuruluşları ile birlikte çalışacaktır. 
Processes4Planet, Ufuk Avrupa’ya katılabilecek tüm Avrupa ülkelerinden üyelere açıktır. Ortaklığın özel tarafı olan Association SPIRE, 2012 yılında, genel merkezi 9 AB ülkesinde bulunan 28 kurucu üye ile kuruldu ve 2020 yılında 22 AB ülkesinde bulunan genel merkezi ile 163 üyeye ulaştı. Bununla birlikte, ortaklık endüstrilerinin birçoğunun Avrupa genelinde sanayi siteleri vardır, bu nedenle Processes4Planet, AB’ne üye 27 ülkenin tamamını ve Türkiye gibi diğer ülkeleri kapsamaktadır. 

Türkiye’den Processes4Planet Ortaklığı’nın özel tarafı olan Association SRIRE’a üye kurum/kuruluşlar: Arçelik, Borçelik, Hayat Kimya, IKMIB, Sabancı Üniversitesi, SOCAR Türkiye, TALSAD, TÜPRAŞ

Bu sayfada yer alan bilgiler, Processes4Planet Ortaklığı’nın Taslak Teklifi’ndeki bilgilerden derlenmiştir. Detaylı bilgi için, Processes4Planet Ortaklığı Taslak Teklifi’ne https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rt_he-partnerships-industry-for-sustainable-society.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.