Ufuk2020 Programı Türkiye Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi'nde yer alan kişiler, TÜBİTAK Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi uzmanları tarafından verilen ya da organize edilen proje yazma-sunma, değerlendirme, ortak bulma ve ağ oluşturma, fikrî mülkiyet hakları ile yasal ve finansal kurallara ilişkin çeşitli eğitimlere katılım sağlayarak, Ufuk2020 Programı hakkında en güncel verilerle desteklenmiş bir donanıma kavuşturulmaktadır. Bölgenizdeki Ufuk2020 Bilgi Çoğaltıcısı'na ulaşmanız ve size fiziksel olarak en yakın uzmandan en doğru ve güncel bilgiye erişmeniz mümkündür.

* Proje kapsamında düzenli eğitim sürecinden geçen 35 bilgi çoğaltıcısı “Avrupa Araştırma Projelerinin Planlanması” konusunda uzmanlık sertifikası almaya hak kazanmıştır. Sertifikalı (certified) bilgi çoğaltıcıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Türkiye Ufuk2020 Programı Bilgi Çoğaltıcıları Listesi