hakemlik

Ufuk Avrupa Programı’nda projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Siz de Ufuk Avrupa projelerini değerlendiren hakemlerden biri olabilirsiniz. Avrupa Komisyonu, hakemlere değerlendirme yaptıkları her bir tam gün için 450 Avro/gün harcırah ödemektedir. Bunun yanı sıra, Brüksel’deki değerlendirmelere katılım için yol masrafları ve konaklama giderleri de ilgili mevzuata göre ödenmektedir.

Hakemler, Avrupa Komisyonu’na sunulan proje önerilerini ve proje işleyişlerini değerlendiren Bağımsız Uzmanlar’dır. Çerçeve Programları kapsamındaki olanaklardan nasıl yararlanılacağı ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerle nasıl başa çıkılacağı konularında deneyim edinmenin en iyi yollarından birisi, süreçte değerlendirici olarak yer almaktır.

Hakemler Avrupa Komisyonu tarafından 4 şekilde görevlendirilebilirler:

  • Değerlendiriciler (Evaluators), Ufuk Avrupa Programı'na sunulmuş projeleri yazılı kriterlere göre değerlendirirler. Bu yolla başarılı ve maddî olarak desteklenmeye değer proje önerileri belirlenir.
  • Gözlemciler (Observers), projenin değerlendirme aşamasında, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı, âdil olup olmadığı gibi konularda gözlem yapar ve Avrupa Komisyonu’na sürecin iyileştirilmesi hakkında öneride bulunurlar.
  • Proje İzleyicileri (Monitors), desteklenmeye hak kazanan projelerin uygulama aşamasında ve teftişinde Avrupa Komisyonu’na yardımcı olurlar.
  • Program İzleyicileri (Experts), programların izlenmesi ve tâkibi yönünden Komisyon'a destek olurlar.

Bu görevler, proje önerileri veya projelerin teknik unsurlarından ziyâde, kapsamlı bir programın uygulanması ve sonuçlarının tâkibiyle ilgili olup stratejik düzeydedir.