Bu bölümde AB Ufuk Avrupa Programı kapsamında dâhil olunan projelerin yasal çerçevesini yansıtan sözleşmeler ve bu sözleşmelerde yer alan önemli yasal bazı temel konu başlıklarından bahsedecek, sizi kapsama ilişkin bilgilendirmeye çalışacağız. 

Bu kapsamda imzalanacak iki temel sözleşme aşağıda gibidir:

a) Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement)

b) Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement)

Bu iki temel sözleşme, projenin yasal ve finansal tüm detaylarını içermektedir. İmzalanacak tüm form ve beyanlar, bu anlaşmaların bir eki veya bu anlaşmaların içeriğine katkıda bulunan bir parçasıdır.

Hibe Sözleşmesi, Avrupa Komisyonu ya da Yetkili Birimi ile Koordinatör arasında imzalanır ve ortaklar bu sözleşmeye "Accession Form" belgesini imzalamak suretiyle katılır.

Konsorsiyum Anlaşması ise ortaklar arası ilişkileri düzenlemesi ve müzâkereler sonucu oluşturulması bakımından önemlidir.

Ufuk Avrupa Programında önceki programlardan farklı olarak, bir Genel Model Hibe Sözleşmesi (General MGA) hazırlanmış ve tüm Birlik Programlarını kapsayacak şekilde paydaşların bilgi ve dikkatine sunulmuştur. Bu metin, programın standart fonlama usulü olan "gerçek masrafların geri ödenmesi" temelinde hazırlanmış olup, diğer fonlama usullerine uygun farklı model sözleşmelere Fonlama ve İhale Portalı "Referans Belgeler" başlığı altındaki "Hibe Sözleşmeleri ve Anlaşmalar" kısmından erişilebilir. Program özelindeki farklılıklar Hibe Sözleşmesi Madde 6 ve Sözleşme Ek-5'inde düzenlenecektir.

Konsorsiyum Anlaşması genellikle Fikrî Mülkiyet Hakları konusunun düzenlendiği ana dokümanlardan biridir. Ayrıca Konsorsiyum Anlaşması; projeye katılan ortakların fikrî mülkiyete konu haklarının hangi ortakça ne şekilde kullanacağı ile projenin uygulanması aşamasında doğacak sonuçlara ilişkin fikrî mülkiyet haklarına kimlerin sahip olacağını da düzenlemesi hasebiyle, üzerinde önemle durulması gereken dokümanlardandır.