Biyoçeşitlilikteki azalma, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitliliği geri kazanma, birincil üretimde biyoçeşitlilik yönetimi, biyoçeşitlilik için dönüşümsel değişikliğin sağlanması temalarında destek verilecektir.