Hedef kapsamında güçlü bir sosyal ve davranış bilimleri boyutuna sahip ve aynı zamanda cinsiyet çalışmalarına da odaklanan disiplinler arası Ar-Ge çalışmaları ile kırsal, kıyı ve kentsel alanların sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir gelişimi teşvik edilecektir.