25.11.2022
Bilgi Günü, Araştırma Altyapıları, Mükemmeliyetin Yayılımı, Küme 4, Küme 5, Küme 6
 
22.11.2022
Araştırma Altyapıları, RI, INFRA
 
07.02.2022
Araştırma Altyapıları, Gıda