RI
  15 Temmuz 2023

Ufuk Avrupa Programı Bilimde Mükemmeliyet bileşeni kapsamında yer alan Araştırma Altyapıları HORIZON-INFRA-2023 çağrısının sonuçları açıklandı. Türkiye'den 5 ortağın dâhil olduğu 5 proje desteklenmeye layık görüldü ve toplamda 678,163 Avro hibe almaya hak kazandı.

AQUARIUS- “Aqua Research Infrastructure Services for the health and protection of our unique oceans, seas and freshwater ecosystems"

TÜBİTAK MAM, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Büyük Yönetimi / Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu tarafından yürütülecek olan bu proje için 121,875 Avro bütçe ayrıldı. AQUARIUS, çeşitli araştırma altyapılarını birleştirerek benzersiz okyanuslarımız, denizlerimiz ve tatlı su ekosistemlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliği için önemli zorluklara çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Deniz ve tatlı su sistemleriyle ilgilenen araştırmacılar ve paydaşlar için 57 farklı araştırma altyapısı hizmeti sunulacak. Bu altyapılar arasında araştırma gemileri, hareketli deniz gözlem platformları, uçaklar, insansız hava araçları, uydu, sensörler, sabit tatlı su ve deniz gözlemevleri ve test alanları, deneysel tesisler ve sofistike veri altyapıları bulunmaktadır. AQUARIUS, 2030 yılına kadar okyanuslarımızı ve sularımızı restore etme misyonunu destekleyecek, Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve uluslararası iklim girişimlerine katkı sağlayacaktır.

AQUASERV - Research Infrastructure Services For Sustainable Aquaculture, Fisheries And The Blue Economy"

TÜBİTAK MAM, Yaşam Bilimleri Büyük Yönetimi / Gıda Güvenliği ve Kalitesi Araştırma Grubu tarafından yürütülecek projeye 234,078 Avro bütçe ayrılmıştır. AQUASERV, Avrupa'daki araştırma altyapılarının kapasitelerini geliştirerek, birleştirerek ve özelleştirerek deniz ve tatlı su biyolojik kaynakları, gıda ve biyoteknoloji alanlarında araştırma ve yönetimle ilgili olarak akademiden ve iş dünyasından bilim insanlarına uzaktan ve yerinde transnasyonal erişim imkanı sunmayı hedeflemektedir. Bu proje kapsamında Avrupa Deniz Biyolojik Kaynakları Merkezi ERIC (EMBRC), Ekosistemlerde Analiz ve Deney ERIC, Aquaculture for Excellence for Aquaculture in Fish (Aquaexcel) ve Metrolojide Alimentasyon ve Beslenme (METROFOOD) gibi araştırma altyapılarına erişim sağlanabilecektir.

METROFOOD-RI Early Phase Implementation"

TÜBİTAK MAM, Yaşam Bilimleri / Gıda Güvenliği ve Kalitesi Araştırma Grubu tarafından yürütülecek proje için 76,125 Avro bütçe ayrılmıştır. METROFOOD-RI, gıda kalitesi ve güvenliği alanında bilimsel mükemmeliyeti teşvik eden bir araştırma altyapısıdır. Proje, gıda ve beslenme alanında metroloji hizmetleri sunarak, tarım gıda, sürdürülebilir kalkınma, gıda güvenliği, kalite, izlenebilirlik ve otantiklik, çevresel güvenlik ve insan sağlığı gibi birbirine bağlı alanlarda çalışan disiplinler arası çalışmalara odaklanmaktadır. METROFOOD-EPI'nin amacı, METROFOOD-RI'yi tamamen uygulamaya geçmiş bir altyapı olarak inşa etmek ve operasyonel aşamaya geçmek için gerekli adımları atmak ve kritik konuları ele almaktır.

RISEnergyResearch Infrastructure Services for Renewable Energy

 TÜBİTAK MAM Malzeme Teknolojileri Büyük Yönetimi / Temiz Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu tarafından yürütülecektir. Proje için 166,273 Avro bütçe ayrılmıştır. RISEnergy, enerji sistemleri ve cihazları açısından daha verimli, rekabetçi ve maliyet-etkin enerji sistemleri ve cihazlarına ulaşmak amacıyla endüstri, araştırma kuruluşları ve fon sağlayan kuruluşlar arasında Avrupa ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir. RISEnergy, 23 ülkeden 69 faydalanıcının yer aldığı bir konsorsiyumu bir araya getirmektedir. RISEnergy'nin ana hedefleri arasında enerji teknolojilerinin enerji verimliliğini artırmak ve maliyetini düşürmek, yenilenebilir enerji teknolojileri ve sistemlerini desteklemek için tesislere etkin transnasyonal erişim sağlamak ve araştırma altyapıları sağlayıcıları, tüm erişim kullanıcıları ve politika yapıcılar üzerinde LCA, ICT geliştirme ve ağ oluşturma konularında danışmanlık yapmak bulunmaktadır.

NEPHEWS - Neutrons and Photons Elevating Worldwide Science

TARLA (Türk Hızlandırıcı Ve Isınım Laboratuvarı) tarafından yürütülecek olan proje için 79,812.5 Avro bütçe ayrılmıştır. NEPHEWS, Avrupa'nın önde gelen açık ileri nötron (N), senkrotron (SR) ve serbest elektron lazeri (FEL) araştırma altyapılarının birleştiği bir programdır. NEPHEWS, 40 binden fazla kullanıcısı olan araştırmacılarla birlikte RI enstitülerini bir araya getirerek, özellikle Ukrayna ve Afrika gibi genişleme ülkelerine odaklanan yeni ve uzman olmayan topluluklara yönelik bir erişim programı sunmayı hedeflemektedir. NEPHEWS, Avrupa RI'ları arasında entegrasyonu sağlamak için LEAPS ve LENS konsorsiyumları ve Avrupa bilimsel kullanıcı toplulukları ile birlikte çalışmaktadır. NEPHEWS, Avrupa RI tesislerinde 451 kullanıcı deneyi ve 135 ortak deney sağlayacak ve yeni ve uzman olmayan kullanıcılara, deneyli kullanıcılarla birlikte gerçekleştirilen kapsamlı eğitimler sunacaktır.

Bu 5 proje, Türkiye'nin bilimde mükemmeliyeti desteklemek ve Avrupa'nın sürdürülebilirlik, mavi ekonomi, enerji dönüşümü ve gıda güvenliği gibi stratejik hedeflerine katkıda bulunmak için Avrupa Araştırma Altyapısı HORIZON-INFRA-2023 çağrısından hibe almaya hak kazanan projelerdir. Bu destekler, Türkiye'nin uluslararası araştırma ve işbirliği ağını güçlendirecek ve bilimsel bilgi birikimini artıracaktır.

 

Benzer Haberler