Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Hakkında

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

Bu programların dokuzuncusu, 2021-2027 yılları arasında devam edecek olan Ufuk Avrupa Programı'dır.

Ufuk Avrupa Programı'nın başvuru ve değerlendirme süreçleri hakkındaki bilgilere, bu sayfadaki sekmeler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.