MSCA DOKTORA SONRASI BURSLARI (MSCA PF) ÖN DEĞERLENDİRME DESTEĞİ

DESTEĞİN TANIMI VE KAPSAMI

Marie Skłodowska-Curie Proje Ön Değerlendirme Destek Programı kapsamında, Marie Sklodowska Curie Doktora Sonrası Bursları (Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowship Program – MSCA PF) çağrısına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla ön değerlendirme desteği verilir.

MSCA PF Proje Ön Değerlendirme Desteği, proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmaya hazır hale getirmiş araştırmacılara yöneliktir. MSCA PF Ön Değerlendirme Desteği’ne Doktora Sonrası Burslar - Avrupa Paneli ve Doktora Sonrası Burslar - Global Paneli’ne sunulan ve yürütücü kuruluşu ülkemizde olan projeler başvurabilir. Türkiye'den Avrupa'daki herhangi bir kuruluşa gitmek üzere başvuru yapan araştırmacıların başvuruları kabul edilmemektedir. 

MSCA PF Çağrısı kapsamında proje önerisinin Avrupa Komisyonu’nun belirlediği değerlendirme kriterlerine göre yazılmış olması gerekmektedir. Proje ön değerlendirme hizmeti, araştırmacı tarafından yazılı hale getirilmiş proje önerisinin uzman kişi veya kuruluşlar tarafından incelenmesi, gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılması ve başvuru gerçekleştirilinceye kadarki süreçte danışmanlık desteği verilmesini kapsar.

 

2023 Yılı Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi          : 12/04/2023 saat 12:00

Başvuru Son Tarihi                    : 28/07/2023 saat 17:00

E-imza için Son Tarih                : 04/08/2023 saat 17:00

 

2023 yılı destek duyurusu için tıklayınız

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Sorularınızı msca.ondeg@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.


MSCA BURS PROGRAMLARINA KATKI FONU (MSCA COFUND) ÖN DEĞERLENDİRME DESTEĞİ

DESTEĞİN TANIMI VE KAPSAMI

Marie Skłodowska-Curie Proje Ön Değerlendirme Destek Programı kapsamında, MSCA COFUND çağrısına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla ön değerlendirme desteği verilir.

Amacı, Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütülmek üzere daha fazla sayıda ve daha kaliteli projeler sunulmasını sağlamak ve bu yolla Ufuk Avrupa Programı kapsamında ülkemizin başarısını artırmaktır. MSCA COFUND Çağrısı kapsamında proje önerisinin Avrupa Komisyonu’nun belirlediği değerlendirme kriterlerine göre yazılmış olması gerekmektedir. Proje ön değerlendirme hizmeti, kuruluş tarafından yazılı hale getirilmiş proje önerisinin uzman kişi veya kuruluşlar tarafından incelenmesi, gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılması ve başvuru gerçekleştirilinceye kadarki süreçte danışmanlık desteği verilmesini kapsar.

 

2022 Yılı Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi          : 01.12.2022 saat 12:00

Başvuru Son Tarihi                    : 26.12.2022 saat 17:00

ÖNEMLİ NOT: Başvuru tarihini takip eden 4 takvim günü içinde e-imza süreci tamamlanmalıdır. E-imza süreci tamamlanmayan başvuruların değerlendirmeye alınması mümkün olmayacaktır.

 

2022 yılı destek duyurusu için tıklayınız

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Sorularınızı msca.ondeg@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.