EIT RIS
  31 Mart 2023

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Avrupa çapında inovasyon mükemmelliğini desteklemeye ve hızlandırmaya çalışarak, ülkelerin inovasyon kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

EIT bu faaliyetlerini öncelikli olarak Bilgi ve Yenilik Toplulukları (Knowledge and Innovation Communities - KICs) tarafından uygulanan EIT Bölgesel İnovasyon Planı (RIS) aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

2021 yılı, hem yeni EIT Stratejik İnovasyon Gündemi (Strategic Innovation Agenda - SIA) 2021-2027'nin ilk yılını, hem de EIT RIS’in kuruluşundan bu yana geçen yedinci yıl olma özelliğini birlikte barındırmaktadır. Bu rapor, 2021 yılında, EIT RIS'in bir parçası olarak gerçekleşen ana faaliyetleri, hizmetleri ve işbirliği mekanizmaları hakkında bilgi sağlamakla birlikte, EIT KIC'ler ile işbirliğinden yararlanan ve büyük toplumsal ve çevresel zorluklarla mücadele eden yenilikçi çözümleriyle etki yaratan start-up'ların ve yenilikçilerin başarı öykülerini vurgulamaktadır.

Bu rapor aynı zamanda, EIT KIC'leri tarafından RIS’in uygulandığı ülkelerde sağlanan, yeni kurulan şirketler için iş destek faaliyetleri ve yeni nesil mucitleri destekleyen eğitim ve yenilik faaliyetleri gibi ana programlara ve hizmetlere genel bir bakış sunmaktadır. 

Rapor ayrıca, EIT RIS’in 2014 ve 2021 yılları arasındaki ilerlemesinin ve başarılarının bir görüntüsünü de sunmaktadır.

EIT resmi internet sitesinde yer alan rapor duyurusuna ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

EIT Bölgesel İnovasyon Planı 2021 Aktivite Raporuna ulaşmak için ise bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Benzer Haberler