DUT
  25 Nisan 2022  - 25 Nisan 2022

Son tarih: 25 Nisan 2022

Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme (Driving Urban Transitions-DUT)  Ortaklığı, faaliyetlerini kentsel kamu otoriteleri ile aktif olarak istişari bir şekilde sürdürme amacı taşır. DUT Ortaklığı; Kent otoritelerini, sorun sahipleri, kentsel kullanım vakaları uzmanları olarak görür ve deneyimlerinden faydalanmak ister. Kentlerin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini projelere dahil etmek, sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmek ortaklık için çok önemlidir.  DUT Ortaklığı, yerel yönetimlerin ve belediyelerin, iş dünyasının ve bölge sakinlerinin ortaklaşa küresel stratejileri yerel eyleme dönüştürmesini sağlayarak kentsel zorluklarla mücadelede hedefi taşıt. Kentsel değişimi gerçekleştirmek ve iklim açısından nötr, yaşanabilir ve kapsayıcı şehirlere yönelik acilen ihtiyaç duyulan dönüşümleri hızlandırmak için mevcut becerileri ve araçları güçlendirme amacında olan ortaklık, bu amacı üç “Geçiş Yolunda” gerçekleştirmektedir:

  1. Pozitif Enerji Bölgeleri (PED),
  2. 15 Dakikalık Şehirler (15minC).
  3. Döngüsel Kent Ekonomileri (CUE),

 

DUT Ortaklığı; her Geçiş Yolunun stratejik gelişimini, her Geçiş Yolu için yaklaşık 20 - 30 şehrin şehir temsilcileriyle oluşturacağı özel Şehir Panellerinde sürekli istişareye dayandırmayı planlamakta olup, ilgili şehirleri seçecekleri bir Expression of Interest (İlgi Beyanı) Çağrısı yayımlamıştır.

 

Expression of Interest (İlgi Beyanı)

Bir veya daha fazla DUT Şehir Paneline katılmakla ilgilenen yerel yönetimlerimizin linkteki kısa anketi 25 Nisan 2022'ye kadar doldurması gerekmektedir:

https://www.surveymonkey.com/r/HZV7F5H

 

Lütfen dikkat: Coğrafi dengeyi sağlamak ve şehir büyüklüğünü ve ilgili şehirlerin özel isteklerini dikkate almak için, DUT Yönetiminin her TP Şehir Paneli için sınırlı sayıda üye seçmesi gerekebilir. İlgili tüm şehirler ayrıca DUT AGORA'nın bir parçası olmaya ve çeşitli paydaş değişimi ve birlikte yaratma biçimlerine katılmaya davet edilecektir.

 

Seçilen Panel Üyelerinin Sahip Olacakları İmkanlar:

• Yerel uzmanlık, deneyim ve ihtiyaçları bir araya getirerek uluslararası bir Avrupa Ar-Ge programının önceliklerini şekillendirmek,

• Diğer Avrupa belediyeleri ve şehirlerinin deneyimlerini paylaşmak, tartışmak ve onlardan öğrenmek,

• İklim açısından nötr, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yaşanabilir kentsel çevrelere yönelik stratejiler geliştirmeye aktif olarak katkıda bulunmak.

 

 

Görevler, Avantajlar Ve Çalışma Şekli:

Üç DUT Şehir Panelinin her biri, kendi Geçiş Yolu (TP) için bir danışma kurulu görevi görecek ve yaklaşık 20 – 30 şehir temsilcisinden oluşacaktır.

Bu temsilciler aşağıdaki niteliklere/pozisyonlara sahip olmalıdır:

Pozitif Enerji Bölgeleri (PED) Şehir Paneli: Panel; enerji planlaması ve kentsel enerji sektörünün dönüşümü (kentsel planlama süreçlerine entegre edilmiş), sürdürülebilirlik stratejileri konularında birleşik bilgi birikimine sahip kent yönetimleri uzmanlarından (şehir, belediye veya temel kentsel hizmetleri sağlayan kuruluş) sürdürülebilirlik uzmanlarından (örn. Akıllı Şehir stratejileri) ve enerji geçişini destekleyen somut önlemlerin uygulanması uzmanlarından (örn. imar, kentsel güçlendirme/canlandırma, ortak hareketlilik, vb.) oluşacaktır.

15 Dakikalık Şehirler Paneli: Panel; şehir yönetimlerinden (şehir veya büyükşehir düzeyi, belediye), kilit kamu hareketliliği sağlayıcılarından uzmanları içerecek ve uzmanların bireysel mobilite gibi daha geniş mobilite geçişleri alanında profesyonel bir pratik geçmişine sahip olmasını bekleyecektir (yük taşımacılığı, şehir planlaması, mobiliteye odaklanan sosyal bilimler vb).

Döngüsel Kent EkonomileriŞehir Paneli: Panel; hem kentsel kaynak akışları, kentsel metabolizma ve çok işlevli kentsel yeşillendirme yaklaşımları konusunda hem de; sosyal uyum, kentsel yaşanabilirlik ve eşitlik konularında birleşik uzmanlığa sahip şehir idareleri (şehir, belediye veya temel kentsel hizmetleri sağlayan kuruluş) ve uzmanlarından oluşacaktır.

 

Şehir Panellerinin Faaliyetleri:

• Uygulama ve tekrarlama süreçleriyle ilgili şehirlerin zorluklarının, ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve tartışılması

• Geçiş Yollarının (TP) öncelikleri ve görevleri üzerine stratejik düşünceler

• Kentsel gelişim, enerji geçişi, hareketlilik geçişi, döngüsellik ve doğa temelli çözümler ve benzeri konularda stratejiler ile ilgili şehirlerdeki somut projeler ve DUT'taki inovasyon projelerine ilişkin deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması

• DUT/TP faaliyetlerinin “elçi”si olarak tanıtılmasına destek

• İçerikle ilgili belirli görevlerde çalışma gruplarına katılım (isteğe bağlı)

 

Şehir Paneli Üyeleri İçin Beklenen Faydalar:

• Eşler arası (peer-to-peer) öğrenme: Kentsel iklim nötrlüğüne yönelik inovasyon projelerinin kavramsallaştırılması ve uygulanması konusunda deneyim alışverişinde bulunmak için bir şehir ağının parçası olunması,

• Birlikte oluşturma ve gündem belirleme: Şehirlerin ihtiyaçlarına göre DUT'un uluslararası Ar-Ge programının önceliklerinin belirlenmesine katkıda bulunulması,

• Şehir Tanıtımı: Şehrinizi kentsel geçişler alanında öncü olarak konumlandırılması,

• Topluluk: Daha geniş DUT paydaş topluluğunun (AGORA) bir parçası olunması, mevcut ağlardan yararlanılması ve yeni ağlar kurulması

 

Toplantı Ve Etkinlikler:

• Yılda yaklaşık iki toplantı/çalıştay (yerinde/çevrimiçi)

• Yılda bir vaka çalışması gezisi

• Sağlanan bir platform aracılığıyla bilgi paylaşımı (çevrimiçi toplantılar/web seminerleri, belge paylaşımı ve değişim vb.)

• Ayrılması beklenen gerekli kaynak: Yılda 50 – 100 saat (saha ziyaretleri ve seyahat dahil)

 

 

Daha fazla bilgiye davet dökümanı linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Konu ile ilgili teknik sorularınız için: christoph.gollner@ffg.at

Genel sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr adresleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Benzer Haberler