built4people
  06 Nisan 2022

İnsan odaklı sürdürülebilir yapı çevresinin oluşturulması için daha bütünsel Ar-Ge yaklaşımının benimsenmesi ve tüm değer zincirlerini bir araya getirilmesinin hedeflendiği Built4People Ortaklığı kapsamında Avrupa'da yüksek kaliteli, düşük karbonlu, enerji ve kaynak açısından verimli bir yapılı çevrenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Söz konusu ortaklık, tüm inşaat değer zincirinin bir araya getirilmesini ve AB genelinde sektörle ilgili inovasyon kümelerinin de geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Ufuk Avrupa yapısı altında kurulu bir Ortak Programlama Ortaklığı olan Built4People, Avrupa Komisyonu, Avrupa İnşaat, Yapılı Çevre ve Enerji Verimli Bina Teknoloji Platformu-ECTP (European Construction, built environment and energy efficient building Technology Platform) ile Dünya Yeşil Bina Konseyi–WGBC (World Green Building Council) tarafından koordine edilmektedir. Ortaklık, 2024 yılı sonuna kadar Avrupa Komisyonu ve ECTP tarafından bir arada yönetilecektir. Geçtiğimiz günlerde, Built4People Ortaklığı Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündem dokümanı ilgililerin bilgisine sunulmuştur. Söz konusu dokümanda, önümüzdeki dönem bu platform altında desteklenecek çağrıların kapsamlarına dair önemli bilgiler yer almakta olup konu ile ilgili paydaşlarımızın incelemesinde büyük fayda olduğu değerlendirilmektedir. Avrupa Komisyonu ile birlikte başkanlık görevini üstlenen ECTP’nin, söz konusu Ortaklık dahlinde yayınlanan/yayınlanacak olan çağrılar üzerinde etkin rol aldığı değerlendirilmektedir. Bu sebeple Built4People yapısındaki çağrılarda güçlü bir şekilde yer almak için ECTP ağına üye olmak paydaşlarımız açısında oldukça faydalı olacaktır.

Diğer taraftan, ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından Ağlara Üyelik Desteği verilmektedir. 2022 yılı üyelikleri için destek başvuru takvimi ve duyuru dokümanı çok yakında paylaşılacaktır.

Built4People Ortaklığı Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündem dokümanını incelemek için lütfen tıklayınız .

ECTP Ağı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ağlara Üyelik Desteği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek ve gelişmeleri yakından takip edebilmek için lütfen tıklayınız.

Benzer Haberler