ÖNEMLİ DUYURU: 20.10.2022 tarihi itibariyle, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları tüzel kişilerden vakıf, dernek, birlik, sandık, oda, borsa vb. teşekküllere başvuruya kapatılmıştır.

 

DESTEĞİN TANIMI VE KAPSAMI

Ağlara Üyelik Desteği ile ülkemizin katılım sağladığı Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve AB ÇP’nin önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Ağlara Üyelik Desteği kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların bilim ve teknoloji alanında Avrupa çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve üyeliklerini sürdürebilmeleri için üyelik aidatlarının ödenmesi için destek sağlanmaktadır.

Ağlara Üyelik Desteği’ne konu ağlar duyuru ekinde yer alan listedeki ağlar ile sınırlıdır.

Ağlara Üyelik Desteği'ne ilişkin detayları bulabileceğiniz duyuru dokümanı için tıklayınız.

Sorularınızı aglarauyelik@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.