EIC Çağrılarında 2 Türk Kuruluş Koordinatör Olarak Desteklenmeye Hak Kazandı
  04 Şubat 2022

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) programı ile yenilikçi teknolojilerin geliştirilebilmesi ve için tüm teknoloji hazırlık seviyelerindeki proje fikirlerinin farklı fon araçları ile desteklenmesi hedeflenmektedir. Fikirden pazara anlayışı içerisinde bu tip projelerde bütün kuruluş tiplerinden paydaşların destek alabilmelerine olanak sağlayan çağrılar açılmaktadır. 

Bu kapsamda 2021 yılında açılan EIC Kılavuz Açık (Pathfinder Open) çağrısına yapılan proje başvurularının değerlendirmesi neticesinde Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Can Alkan tarafından Biyoinformatik Algoritmalar konusunda çalışmalar yapmak üzere sunulan BioPIM projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. 

Bununla birlikte; yine 2021 yılında açılan EIC Geçiş Stratejik Öncelik (Transition Challenges) çağrısına yapılan proje başvurularının değerlendirmesi neticesinde Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Ürey tarafından sağlık alanında yenilikçi bir çözüm oluşturabilmek üzere sunulan KATSIM projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. KATSIM projesinde ayrıca CYVision fiması da ortak olarak yer almıştır. 

Araştırmacılarımız her iki projenin koordinatörlüğünü üstlenecek olup projeleri için toplamda 4 Milyon Avro hibe almaya hak kazanmışlardır.

Üniversitelerimizi ve araştırmacılarımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz. 

EIC Programı hakkında her türlü sorunuz için ncpeic@tubitak.gov.tr e-mail adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Benzer Haberler