EIT Manufacturing Matchmaking Event
  04 Nisan 2023

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT), AB seviyesinde eğitim ve girişimciliğe, araştırma ve inovasyonu entegre ederek Avrupa'nın inovasyon yeteneğini geliştirmek için 2008 yılında oluşturulan bir kuruluştur. EIT, girişimcilerin ve yenilikçilerin en iyi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmelerini sağlayarak AB'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam yaratma hedeflerini desteklemede çok önemli bir rol oynamaktadır. EIT bünyesinde 8 farklı Inovasyon Topluluğu bulunmakta olup bunlardan biri de EIT İmalat’tır. 2019 yılında kurulan EIT İmalat’ın misyonu, Avrupa'nın imalat aktörlerini, Avrupa ürünlerine, süreçlerine, hizmetlerine benzersiz değer katan inovasyon ekosistemlerinde bir araya getirmek ve küresel olarak rekabetçi ve sürdürülebilir imalatın yaratılmasına ilham vermektir. 

EIT İmalat Topluluğu tarafından 2024 yılı çağrılarına yönelik konsorsiyumların oluşturulmasına ve uygun proje ortaklarının bulunmasına yardımcı olmak amacıyla 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde İtalya’nın Milano şehrinde bir matchmaking etkinliği düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikte 2024 yılı çağrıları kapsamındaki bileşenlerin tanıtımı yapılacak, ilgili çağrılar kapsamında proje fikri olan katılımcılar tarafından kısa sunumlar gerçekleştirilecek, konsorsiyum oluşturmaya yönelik birebir görüşmeler yapılacaktır. Aynı zamanda EIT İmalat personelinin katılım sağlayacağı açık soru-cevap oturumları düzenlenecektir. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu etkinlikte konsorsiyumların oluşturulacağı EIT Manufacturing 2024 yılı Inovasyon çağrılarının birincisi 3 Nisan 2023 tarihinde yayınlanmış olup, çağrının detaylarına buradan erişim sağlayabilirsiniz. Bu çağrı kapsamında aşağıdaki konularda inovasyon faaliyetleri için proje önerileri oluşturulması beklenmektedir:

  • Konu 1: Dijital çözümlerle üretim süreçlerini optimize etmek ve kaynak verimliliğini artırmak
  • Konu 2: Sosyal açıdan sürdürülebilir ve insan merkezli imalat
  • Konu 3: Döngüsel iş modelleri ve yeni teknolojiler yoluyla çevresel olarak sürdürülebilir imalat

Bu etkinlik kapsamında sınırlı sayıda kişiye Seyahat Desteği sağlanacaktır. Etkinliğin odağındaki "1st EIT Manufacturing Call 2024 for proposals" çağrısı Seyahat Desteği Sistemi’ne eklenmiş olup, başvuruların bu çağrı üzerinden yapılması beklenmektedir.

Benzer Haberler