ÖNEMLİ DUYURU 

Destek ve Ödül Programları çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 01/01/2021 tarihi itibariyle yapılan başvurular ise sadece e-imza ile alınmaktadır. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER HAKKINDA DUYURU 

Desteğe konu ve Ufuk2020 ve/veya Ufuk Avrupa Programı’na yönelik olarak düzenlenen, katılım ücreti talep edilen çevrimiçi etkinlikler için Seyahat Desteği’ne başvuru yapılabilmektedir. Destek başvurusunun onaylanması durumunda etkinlik katılım ücreti için destekten yararlanılabilmektedir.

DESTEĞİN TANIMI VE KAPSAMI

Seyahat Desteği, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na (AB ÇP) sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilir.

Seyahat Desteği, AB ÇP'ye sunulacak projelerde yer almak isteyen akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanı olan proje yürütücüsü adaylarına yöneliktir.

Başvuru sahibi kadın araştırmacının bakmakla yükümlü olduğu etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebekleri var ise bebeği seyahate dahil edebilmeleri için kadın araştırmacıya refakat edecek bir kişiye de destek sağlanır. Ayrıca, desteğin erkek araştırmacıya verilmesi durumunda etkinlik tarihi itibariyle 2 yaşından küçük bebeğin annesi ile birlikte seyahate dahil olması durumunda bebeğin annesine yapılacak ödemeler için de kullanılabilir.

Adaylar, aşağıda belirtilen etkinlikler için Seyahat Desteğinden yararlanılabilir:

  • AB ÇP kapsamında başvuruda bulunmak istenen çağrıya yönelik olarak gerçekleştirilen ve Avrupa Komisyonu AB ÇP resmi web sayfası ve/veya Avrupa Komisyonu’nun "Europe 2020" İnisiyatiflerinin web sayfalarında yer alan AB ÇP çağrılarına yönelik proje pazarları ve bilgi günleri
  • Avrupa Teknoloji Platformu, Avrupa Sanayi Birliği benzeri stratejik ağlar yoluyla düzenlenen toplantılar
  • Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yoluyla davet edilen konsorsiyum toplantıları
  • Proje yürütücüsü adayının talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer toplantılar

Destek sürekli başvuruya açıktır ve çevrimiçi olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir. Çevrimiçi başvuru tamamlandıktan hemen sonra değerlendirme süreci başlamaktadır. Değerlendirme sonucu ARBİS sisteminde yer alan e-posta adresine e-posta yoluyla iletilmektedir.

Destek duyurusu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.