NEB
  26 Nisan 2022  - 26 Nisan 2022

Çağrı Açılış: 30/03/2022 09:45 – Kapanış:29/05/2022 - 00:00 CET

Bilgi Günü ve Ağ Kurma: 26 Nisan 2022 10:30 CET

EIT Ortaklığı; başvuru sahiplerini, yerleşik alanın ötesinde, yaşanılan yerlere ve doğal ortamlarla olan ilişkimize odaklanan Yeni Avrupa Bauhaus girişimi (New European Bauhaus initiative-bundan böyle NEB olarak anılacaktır) ile uyumlu uygulamalar geliştirmeye ve sunmaya davet ediyor.

EIT Ortaklığı bu proje çağrısı ile, şehirlerin, kentsel alanların ve kırsal alanların karşılaştığı zorlukları çözmeyi amaçlamakta ve kamusal alanlardaki eylemlerin yeniden tasarlanmasına vatandaş katılımı yoluyla çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Çağrı, ilham verici, güzel, sürdürülebilir ve kapsayıcı proje önerilerini belirleyecek, bireyleri ve toplulukları doğaya yaklaştırarak, aidiyet duygusunu getirerek, bölgelerin ihtiyaçlarına hitap ederek şehirlerin, kentlerin ve kırsal alanların dönüşümünü hızlandıran yeni çözümler ortaya koyacak, özel ilgiye ihtiyaç duyan topluluklar ve değer zincirleri ve döngüselliğe dönüştürecektir.

Ayrıca tüm projelerin, üç temel Yeni Avrupa Bauhaus değerini (sürdürülebilirlik, estetik, kapsayıcılık) ve üç temel Yeni Avrupa Bauhaus ilkesini (çok düzeyli, katılımcı, disiplinler arası yaklaşım) projelerine yerleştirmesi ve entegre etmesi gerecektir.

Ayrıca çağrıları aynı tarihlerde açık olan “EIT Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB) 2022 İkinci Çağrısı: “Vatandaş Katılımı”, Bilgi Günü ve Ağ Kurma Etkinliği” haberi linkimiz için lütfen tıklayınız.

Desteklenecek Faaliyetler

2022 projelerinin hedefi, beklenen sonuçları ve etkisi göz önüne alındığında, ürün ve hizmetlerin uygulanması (hızlı ürün prototipleri dahil), kamusal alanın ortak tasarımı ve Yeni Avrupa Bauhaus'un (NEB) aşağıdaki müdahale alanlarında yanıt vermeyi amaçlayan sosyal ve eğitimsel faaliyetler için hibeler verilecektir.

  1. “Doğa İle Yeniden Bağlantı Kurma” EIT Ortaklığı NEB Alanı
  2. “Topluluk Ve Aidiyet Duygusunu Yeniden Kazanma” EIT Ortaklığı NEB Alanı
  3. “En Çok İhtiyacı Olan Yerlere Ve Kişilere Öncelik Verilmesi” EIT Ortaklığı NEB Alanı
  4. “Endüstriyel Ekosistemde Uzun Vadeli, Yaşam Döngüsü Ve Entegre Düşünce” EIT Ortaklığı NEB Alanı

Bir başvuru, yukarıda belirtilen EIT Ortaklığı NEB Alanlarından en az birini ele almalıdır.

Belirli faaliyet türlerinin örneklerini içeren daha fazla bilgi için lütfen Çağrı dökümanının 4. Bölümünü okuyunuz.

 

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

Başvurular en az 2, en fazla 4 ortaktan oluşan konsorsiyum şeklinde olmalıdır. Bu ortaklardan biri, bir AB Üye Devletinde veya asosiye bir ülkede bulunan bir Şehir veya bölge veya kentin bağlı/ilişkili kuruluşu olmalıdır.

Konsorsiyumun 2 ortaktan oluşması durumunda başvuru sahiplerinin bağımsız kuruluşlar olması gerekmektedir (aralarında herhangi bir ilişki olmamalıdır). Bir ortak, “Lider Ortak” olarak seçilmelidir.

KIC (Key Innovation Communities) ortakları ve ortak olmayanlar başvuru yapabilir. RIS ülkelerinden (Türkiye’nin de aralarında olduğu) gelen başvurular olumlu bir şekilde teşvik edilmektedir. Daha fazla uygunluk bilgisi için lütfen Çağrı dökümanın 9.1 bölümüne bakınız.

Finansman Oranları

Projeler %100 oranında fonlanacak olup proje başına 45.000 Avro’ya kadar hibe alacaktır.

Toplamda 6 farklı proje desteklenecek olup EIT Ortaklığı NEB Alanı başına en az 1 proje desteklenmesine özen gösterilecektir, projeler 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında Avrupa Birliği Üye Devletlerinde veya asosiye devletlerde bulunan altı bölge/şehirde (proje başına 1 bölgede) uygulanacaktır.

 

Başvuru Detayları

Süreç, tek adımlı bir başvuru prosedüründe düzenlenmiştir. Çağrı belgesini inceledikten sonra sorularınız olması durumunda EIT Ortaklığı ekibine (NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu ) danışabilirsiniz. Proje türleri, başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için:

Çağrı dökümanı: EIT_Community_NEB_2022_Call_Co-Creation of public space_Final.pdf

Başvuru Formu: EIT_Community_NEB_2022_AF_Co-Creation-of-public-space_Final

 

 

Bilgi Günü ve Ağ Kurma Etkinliği

26 Nisan 2022'de (10:30 CEST) çevrimiçi bir Çağrı bilgilendirme oturumu ve ağr kurma etkinliği düzenlenecektir.

Katılım için lütfen 21 Nisan 2022 tarihine kadaronline kayıt formunu doldurun.

Eşleştirme oturumunda kayıtlı katılımcılar 4 dakika içerisinde organizasyonlarını tanıtabilir ve konsorsiyumları için ortak arayışlarını belirtebilirler. Sunum (pitching) yapmak isterseniz, lütfen ppt'nizi (en fazla 4 slayt) en geç 21 Nisan 2022'ye kadar zita.dibaczi@eiturbanmobility.eu adresine gönderin.

 

Seçim Kriterleri

Değerlendirmenin amacı, kabul edilebilirlik ve uygunluk kriterlerini başarıyla geçen her bir projenin mükemmelliğini, etkisini ve uygulamasını değerlendirmektir.

Başvurular en geç 29 Mayıs 2022 tarihine kadar NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu adresine tek bir pdf formatında e-posta yoluyla gönderilmelidir.

Daha fazla bilgi için lütfen: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/

 

Sorularınız İçin İletişim

Konu ile ilgili teknik sorularınız içinNEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu

Genel sorularınız için bizlere ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Benzer Haberler