NEB2
  26 Nisan 2022  - 26 Nisan 2022

Çağrı Açılış: 30/03/2022 09:45 – Kapanış:29/05/2022 - 00:00 CET

Bilgi Günü ve Ağ Kurma: 26 Nisan 2022. 09:00 CET

EIT Ortaklığı; Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (New European Bauhaus Initiative-bundan böyle NEB olarak anılacaktır) ile daha geniş bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılayan dönüşüm sağlamak için vatandaşlarla işbirliği içinde uzun vadeli çözümler geliştirmeye odaklanıyor.

EIT Ortaklığı bu proje çağrısı ile, vatandaşlardan ve son kullanıcılardan yalnızca kentlerin Yeni Avrupa Bauhaus zorluklarıyla uyumlu zorluklarını belirlemelerinin istenmediği, aynı zamanda bir fikir sürecinde potansiyel çözümleri birlikte geliştirme yetkisinin verildiği faaliyetler üzerinde çalışmayı amaçlamaktadır. Vatandaşlarla birlikte yeni ürünler, hizmetler veya çözümler oluşturarak, vatandaşları topluluklarında yeni çözümler uygulamaya teşvik ederek ve yerel politikaları aktif olarak etkileyerek değişimi tetikleyerek daha sürdürülebilir alışkanlıkların edinilmesini teşvik etmesi beklenmektedir.

Ayrıca tüm projelerin, üç temel Yeni Avrupa Bauhaus değerini (sürdürülebilirlik, estetik, kapsayıcılık) ve üç temel Yeni Avrupa Bauhaus ilkesini (çok düzeyli, katılımcı, disiplinler arası yaklaşım) projelerine yerleştirmesi ve entegre etmesi gerecektir.

Ayrıca çağrıları aynı tarihlerde açık olan “EIT Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB) 2022 Birinci Çağrısı: “Vatandaş Katılımı Yoluyla Kamusal Alanın Birlikte Yaratılması”, Bilgi Günü ve Ağ Kurma Etkinliği” haberi linkimiz için lütfen tıklayınız.

 

Desteklenecek Faaliyetler

2022 projelerinin hedefi, beklenen sonuçları ve etkisi göz önüne alındığında, Yeni Avrupa Bauhaus zorluklarına yanıt vermeyi amaçlayan kamusal alan ve sosyal ve eğitim faaliyetlerinin ortak tasarımının uygulanması için aşağıdaki başlıklarda fonlama imkanları sağlamaktır:

  1. Doğayla Yeniden Bağlantı
  2. Topluluk Ve Aidiyet Duygusunu Yeniden Kazanma
  3. En Çok İhtiyacı Olan Yerlere Ve İnsanlara Öncelik Verilmesi
  4. Endüstriyel Ekosistemde Uzun Vadeli, Yaşam Döngüsü Ve Entegre Düşünce

 

Bir başvuru, yukarıda belirtilen EIT Ortaklığı NEB Alanlarından en az birini ele almalıdır.

Belirli faaliyet türlerinin örneklerini içeren daha fazla bilgi için lütfen Çağrı belgesinin 4. Bölümünü okuyunuz.

 

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

Özel veya kamu tüzel kişiliği (tek başlarına) başvuruda bulunabilir, konsorsiyum halinde başvuru kabul edilmemektedir.

KIC (Key Innovation Communities) ortakları ve ortak olmayanlar başvuru yapabilir. RIS ülkelerinden (Türkiye’nin de aralarında olduğu) gelen başvurular olumlu bir şekilde teşvik edilmektedir. Daha fazla uygunluk bilgisi için lütfen Çağrı dökümanın 9.1 bölümüne bakınız.

Finansman Oranları

Projeler %100 oranında fonlanacak olup proje başına 15.000 Avro’ya kadar hibe alacaktır.

Toplamda 8 farklı proje desteklenecek olup EIT Ortaklığı NEB Alanı başına en az 2 proje desteklenmesine özen gösterilecektir, projeler 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında Avrupa Birliği Üye Devletlerinde veya asosiye devletlerde bulunan sekiz bölge/şehirde (proje başına 1 bölgede) uygulanacaktır.

 

Başvuru Detayları

Süreç, tek adımlı bir başvuru prosedüründe düzenlenmiştir. Çağrı belgesini inceledikten sonra sorularınız olması durumunda EIT Ortaklığı ekibine (NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu ) danışabilirsiniz. Proje türleri, başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için:

Çağrı dökümanı: EIT Community NEB 2022 Call Citizen Engagement Activities

Başvuru Formu: EIT_Community_NEB_2022_AF_Citizen_engagement-activities_Final

 

Bilgi Günü ve Ağ Kurma Etkinliği

26 Nisan 2022'de (09.00 CEST) çevrimiçi bir Çağrı bilgilendirme oturumu ve ağ kurma etkinliği düzenlenecektir.

Katılım için lütfen 21 Nisan 2022 tarihine kadaronline kayıt formunu doldurun.

 

Seçim Kriterleri

Değerlendirmenin amacı, kabul edilebilirlik ve uygunluk kriterlerini başarıyla geçen her bir projenin mükemmelliğini, etkisini ve uygulamasını değerlendirmektir.

Başvurular en geç 29 Mayıs 2022 tarihine kadar NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu adresine tek bir pdf formatında e-posta yoluyla gönderilmelidir.

Daha fazla bilgi için lütfen: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/

 

Sorularınız İçin İletişim

Konu ile ilgili teknik sorularınız içinNEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu

Genel sorularınız için bizlere ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler