ERC
  09 Eylül 2022

ERC Baş Araştırmacılarının projelerine ek olarak projelerin ticari ve sosyal yenilik potansiyelini doğrulayacak ilave çalışmalar için fon veren Proof of Concept (PoC) çağrısı kapsamında 3 araştırmacımız toplam 450.000 Avro hibe almıştır.  Özellikle sosyal ve beşeri bilimlerden 2 araştırmacımızın desteklenmiş olması hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ileride desteklenecek projelere örnek olması açısından önem taşımaktadır.

Değerli araştırmacılarımızı ve kendilerine ev sahipliği yapan üniversitelerini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.


Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Erdem YÖRÜK'ün  sosyal medya ve diğer büyük veri kaynaklarını kullanarak topluma ve siyasete ilişkin gerçek zamanlı, geriye dönük ve nüfusu istatistiksel olarak temsil edebilen veriler sağlayacak olan “Politus: Yapay Zekâ Temelli Veri Platformu” projesi Türkiye’den sosyoloji alanında bu desteği alan ilk proje olmuştur. YÖRÜK’ün proje önerisi TÜBİTAK'ın ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı kapsamında desteklenmiştir.

Proje Adı: Politus: AI-based Data Platform for Fair Social Policies

Baş Araştırmacı: Erdem YÖRÜK (Koç Üniversitesi)

Projenin toplam bütçesi: 150.000 Avro

Proje süresi: 18 ay

İlgili ERC projesi: EmergingWelfare: The New Politics of Welfare: Towards an “Emerging Markets” Welfare State Regime


Koç Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Erdem KABADAYI, projesiyle İstanbul, Edirne ve Filibe kentlerini de içeren alanda 1940’lardan günümüze radikal arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişikliklerini nüfus dinamikleri ile ilişkilendirerek analiz etmeyi ve 2040’lardaki olası tarımsal nüfus kaybı, tarım arazisi terki ve ormansızlaşmayı tahmin edebilmeyi hedeflemekte. KABADAYI’nın projesi sosyal ve beşeri bilimler alanında desteklenen Türkiye’deki ikinci proje olmuştur.

Proje Adı: GeoAI_LULC_Seg: A GeoAI-based Land Use Land Cover Segmentation Process to Analyse and Predict Rural Depopulation, Agricultural Land Abandonment, and Deforestation in Bulgaria and Turkey, 1940-2040

Baş Araştırmacı: Mustafa Erdem Kabadayı (Koç Üniversitesi)

Projenin toplam bütçesi: 150.000 Avro

Proje süresi: 12 ay

İlgili ERC projesi: UrbanOccupationsOETR: Industrialisation and Urban Growth from the mid-nineteenth century Ottoman Empire to Contemporary Turkey in a Comparative Perspective, 1850-2000


Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümleri’nden Dr. Mehmet Cengiz ONBAŞLI,  PoC projesi ile son derece hassas yeni kuantum ışık sensörlerini üretmeyi ve ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yeni sensörler kuantum bilgisayarlar ile kuantum internet teknolojisinin başarısı ve yaygınlaşması için büyük önem taşımaktadır.

Proje Adı: SuperPHOTON: 2D Topological Superconducting Single Photon Detector Devices

Baş Araştırmacı: Mehmet Cengiz Onbaşlı (Koç Üniversitesi)

Projenin toplam bütçesi: 150.000 Avro

Proje süresi: 12 ay

İlgili ERC projesi: SKYNOLIMIT: Ultralow power and ultra-wideband spintronics near thermodynamic limits

 


Halihazırda Türkiye'de yürütülmekte olan veya sonuçlanan toplam 31 ERC Projesi ve 10 ERC Proof of Concept Projesi bulunmaktadır.

Konu ile ilgili ERC’nin haberlerine ve örnek projelere ERC'nin sayfasından ulaşabilirsiniz: 1. kapanış haberi ve 2. kapanış haberi

 

 

Benzer Haberler