ufuk news
  12 Ağustos 2021

Innomotion Programı; Sabancı Üniversitesi ve Farplas tarafından yürütülen ve EIT Urban Mobility tarafından desteklenen bir start-up ölçeklendirme programıdır.

Innomotion Programı; Sabancı Üniversitesi ve Farplas tarafından yürütülen ve EIT Urban Mobility tarafından desteklenen bir start-up ölçeklendirme programıdır.

Innomotion Programı, kentsel hareketlilik alanında yenilikçi fikri olan, girişimini geliştirmek isteyen start-uplara eğitim ve mentörlük desteklerinin yanı sıra Connect4Tech etkinlikleri ile ekosistem paydaşları ile bir araya getirmeyi hedefleyen bir hızlandırma programıdır.

Program kapsamında ayrıca Türkiye kentsel hareketlilik ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek ekosistem üzerine çalışmaların yapılacağı bir çalıştay da düzenlenecektir.

Programa Kimler Başvurabilir?

Programa, EIT Urban Mobility tarafından belirlenen aşağıdaki odak alanları dahilinde teknoloji odaklı kentsel hareketlilik çözümleri geliştiren tüm start-uplar başvurabilir.

 

Odak Alanlar:

 • Küme 1 - Aktif ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi (yürüyüş & bisiklet)

Daha verimli kamusal alan kullanımı için kentsel alanlarda yürüyüş ve bisiklete binmenin ulaşım yöntemleri arasındaki payının artırılması hedeflenmektedir. Bazı şehirler özellikle şehir merkezlerinde olmak üzere aktif ulaşım yöntemlerinin arttırılmasıyla ilgilenirken, bazıları mevcut bisiklet trafiği ile başa çıkmak için yeni çözümler geliştirmeye çalışmakta ve bazıları ise aktif ulaşım yöntemlerini daha güvenli ve daha kullanışlı hale getirmeye çalışmaktadır.

 • Küme 2 - Kentsel hareketliliğin olumsuz sağlık, güvenlik ve çevre etkilerini azaltma

Bu küme son derece kapsamlı ve önemlidir, Araçların elektrifikasyonuna, kentsel alanlarda seyahat edenler için daha güvenli bir ortamın yaratılmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına odaklanmaktadır

 • Küme 3 - Son km teslimat odağında şehir içi lojistik operasyonlarının geliştirilmesi

Küme 3’te son kilometre teslimatının odak noktası, teslimatların son müşteriye düşük karbon emisyonu ve düşük çevresel etkiye sahip yöntemler ile yapılmasıdır.

 • Küme 4 - Toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi

Küme 4, otobüs, tramvay ve metro operasyonlarının geliştirilmesinin yanı sıra, aktarma merkezleri, park alanları ve istasyonları gibi ulaşım noktalarına aktarma süreçlerini de kapsamaktadır. Ulaşım hizmetlerindeki trafik önceliğinin belirlenmesi ve dijital bilet hizmetlerinin verimliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da bu konu kapsamında ele alınmaktadır. 

 • Küme 5 - Kamusal alanların kalitesinin artırılması

Küme 5, çoğunlukla karayollarında bulunan hareketlilik altyapı çözümlerinin ve bu çözümlerin kullanıldığı alanların farklı amaçlarla da kullanımına yönelik olan çalışmaları kapsamaktadır. Ele alınan iki temel alan, park alanlarının azaltılması ve daha iyi yönetilmesi ve altyapı çözümlerinin daha esnek hale getirilmesidir.

 • Küme 6- Trafik yönetiminin iyileştirilmesi

Küme 6, hareketlilik verilerinin işlenmesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) ve hizmet aksaklıklarının yönetimi ile ilgili iyi uygulamaların geliştirilmesini ele almaktadır. Hareketlilik verilerinin üretilmesi, bu verilere etkin erişimin sağlanması ve verimli bir şekilde kullanılmasına odaklanılmaktadır.

 • Küme 7 - Dönüşümün önündeki engellerin azaltılması

Küme 7, şehir yönetiminde yer alan kurum ve kuruluşların, hareketliliğin geliştirilmesi için gelecekte atılması gerekecek adımlara uygun olarak dönüştürülmesi için yapısal, idari ve politik çalışmaları ele almaktadır. Otonom sürüşü destekleyen altyapı çalışmaları ve şahsi araç kullanımını azaltarak diğer ulaşım araçlarının kullanılmasını teşvik eden çözümler de bu küme içerisinde ele alınmaktadır.

Innomotion’da Girişimcileri Ne Bekliyor?

 • Yoğun eğitim ve mentörlük süreci
 • Sabancı Üniversitesi’nin akademik tecrübesi ile birlikte Farplas’ın sanayi tecrübesi eşliğinde iş fikirlerini ve iş modellerini geliştirme fırsatı
 • Müşteri ve yatırımcı ağını geliştirme imkânı
 • Girişimlerin ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğünün ve bilinirliğinin artırılması

Program takvimi

 • 10 Ağustos 2021: Başvuruların Başlama Tarihi
 • 31 Ağustos 2021: Son Başvuru Tarihi
   

Innomotion Programı’nın web sitesinden program hakkında daha fazla bilgiye ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz: https://innomotionproject.eu/tr/anasayfa/

Sorularınız için halil.bastug@sabanciuniv.edu adresine ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler