Küme 5 Hedef 3 2023/1
  07 Temmuz 2023

Ufuk Avrupa Programı, Küme 5 İklim, Enerji ve Mobilite altında yer alan Hedef 3 – Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji 2023 yılı birinci fasıl çağrılarına ilişkin başvuru sonuçları açıklanmıştır. 13 Aralık 2022 ve 30 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruları açık kalan rekabetin yüksek olduğu çağrı kapsamında 1972 kurum/kuruluş 118 proje ile rekabet etmiş ve 32 proje desteklenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizden 2 kuruluşumuzun yer aldığı 2 proje desteklenmiş,toplamda 1.211.002Avro hibe alınmıştır.

Destek alan projeye ilişkin detaylar aşağıdadır:

Production of advanced bioFUELS via pyrolysis and UPgrading of 100% biogenic residues for aviation and marine sector, including full valorisation of side streams – FUEL-UP

FUEL-UP -Production of advanced bioFUELS via pyrolysis and UPgrading of 100% biogenic residues for aviation and marine sector, including full valorisation of side streams

“HORIZON-CL5-2023-D3-01-06: Demonstration of advanced biofuel technologies for aviation and/or shipping” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 12 ortak yer almakta olup bu kapsamda, piroliz yoluyla %100 biyojenik hammaddelerden yenilenebilir ve sürdürülebilir havacılık  ve deniz yakıtlarını eş zamanlı olarak üretmeyi ve piroliz yağlarının aşağı yönde gelişmiş biyoyakıtlara yükseltilmesini ve önemli havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerinin sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlanmaktadır.

Söz konusu projede TÜPRAŞ proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

SEHRENE - Store Electricity and Heat foR climatE Neutral Europe

“HORIZON-CL5-2023-D3-01-13: Development of novel long-term electricity storage technologies” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 11 ortak yer almakta olup bu kapsamda, yeni elektrotermal enerji depolama (ETES) konsepti, yenilenebilir elektriği (RE) ve ısıyı depolamak ve gerektiğinde eski haline getirmeyi hedeflenmektedir

Söz konusu projede

  • ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS proje ortağı olarak yer almaktadır.

Projelerde yer alan paydaşlarımıza Ufuk Avrupa Ulusal Koordinasyon Ofisi olarak başarılar dileriz.

 

 

Benzer Haberler